הפרת הסכם עבודה מצד המעסיק

הפרת הסכם עבודה על-ידי מעסיק מתרחשת לרוב ב-3 עניינים מרכזיים:
1. אי תשלום זכויות סוציאליות בסיסיות בניגוד לחוק, כגון: פנסיה, דמי הבראה, שעות נוספות וכדומה;
2. אי תשלום זכויות שהוקנו לעובד בהתאם להסכם העבודה, כגון: בונוסים, עמלות, רכב צמוד וכדומה;
3. מתן יחס בלתי הולם, משפיל או פוגע.
במקרה של הפרת הסכם עבודה כדאי להוועץ עם עורך דין לענייני עבודה על-מנת לבחון כיצד ניתן לשמור על זכויות העובד או אף לתבוע את המעסיק לפיצוי.
חוזה עבודה בין מעביד לבין עובד צריך ויכול להיות חוזה בכתב. עם-זאת, תנאי עבודה נהוגים ומקובלים מהווים למעשה חוזה עבודה בין המעביד לבין העובד, אף אם לא עלו על הכתב. לעתים אף נערכים סיכומים בין הצדדים כאשר, למשל, המעביד מבטיח לעובד תנאי עבודה משופרים, עמלות או בונוסים. במקרים אלה מדובר בחוזה בעל-פה, שמחייב את הצדדים בדיוק כמו חוזה בכתב. הבעיתיות שנוצרת היא במחלוקות מה בדיוק הובטח והאם בכלל הובטח.

המעביד אינו חייב להחתים את העובד על חוזה בכתב (אלא אם מדובר בעובד זר), אך הוא מחוייב במסירת הודעה על תנאי עבודה בכתב.

אם העובד מפר את חוזה העבודה, הדבר יכול להוות סיבה לפיטוריו. במקרים חמורים, יכולה הפרת חוזה עבודה לגרום לשלילת פיצויי פיטורים – למשל במקרה שהעובד מתחרה בחברה תוך כדי עבודתו או מעביר סודות מסחריים למתחרים.

אם המעביד מפר את חוזה העבודה – הדבר יכול לשמש סיבה מבחינת העובד להתפטר ולדרוש פיצויי-פיטורים כאילו הוא פוטר. במקרים אלה העובד זכאי לפיצויי פיטורים וזכאי אף לדמי-אבטלה מייד לאחר סיום עבודתו, כאילו פוטר.

קיראו עוד:

▪ מאמר בנושא זכאות לפיצויי פיטורים עקב הרעת תנאי עבודה  »

שינוי הסכם עבודה אינו בהכרח הפרת הסכם עבודה

לעתים רבות מעסיקים משנים את תנאי העבודה שנקבעו מראש. שינוי של שעות העבודה, של השכר או של התפקיד. העובד עשוי להרגיש נפגע עקב כך. אם המעביד משנה את חוזה העבודה – למשל מפחית את שכר העבודה המוסכם באופן קבוע – מדובר בהפרת ההסכם, שמשמעותה הרעת תנאים המזכה את העובד להתפטר בדין פיטורים. חשוב לפעול מהר, כי אם העובד יישאר לעבוד חודשים ארוכים, הדבר ייחשב כאילו הסכים לתנאים החדשים, ולא יוכל עוד להעלות טענה נגד שינוי ההסכם ואף תאבד לו הזכות להתפטר בדין מפוטר.

כאשר מעסיק מפר חוזה שלא עלה על הכתב, כדאי לנסות להקליט אותו על-מנת שניתן יהיה להוכיח את הוראות החוזה בעל-פה, במקרה שהמעביד יכחיש את קיומו.

יחד עם כל זאת, במרבית המקרים, הפרת הסכם עבודה או שינוי הסכם העבודה כשלעצמה אינה עבירה על החוק. המעסיק אמנם חייב לפי החוק למסור לעובד הודעה בכתב על השינוי בתנאי העבודה, אך גם אם לא מסר – המציאות היא שתנאי העבודה שהשתנו הופכים מחייבים. כלומר, אף אם המעסיק שינה את תנאי העבודה, את התפקיד, את השכר וכדומה – והדברים התקבעו כך למשך פרק זמן, וקיבלו ביטוי בתלוש השכר – אין בדרך-כלל זכות לעבוד להגיש תביעה על פיצוי עקב כך.

בדיקת תלושי השכר

לעתים חשוב יותר מבחינה של קיומו או הפרתו של הסכם עבודה – לבדוק את התקינות של תלושי השכר. לעתים רבות התלושים מגלים הפרות של חוק, שמקימות עילות תביעה משמעותיות יותר מהפרת הסכם עבודה.

 

קיראו עוד:

▪ עריכת חוזה עבודה »