האם מותר למעסיק ולעובד להקליט שיחות בעבודה

אחת הדרכים בהם אנו נוקטים על-מנת להוכיח טענות שנויות במחלוקת היא באמצעות הקלטה של שיחות.

למשל, עובדת שחוששת שהמעביד יפטר אותה בגלל שהיא בהריון – עליה להקליט את השיחה בה מספרת העובדת אודות הריונה. אם המעביד יגיד דברים שמהם משתמע שההריון מפריע לעבודה, ובמיוחד אם יחליט להגיד לעובדת שלא ניתן להעסיקה עקב ההריון – ההקלטה תהיה ראייה מכרעת על-מנת להוכיח את הטענות בתביעה בבית-הדין לעבודה.

למשל, עובד שנתפס כשהוא גונב לקוחות או מידע של החברה – כדאי למעסיק להקליט את העובד ואף עדים רלוונטיים כדי להוכיח א העניין בהמשך בהליך משפטי.

למשל, כאשר מעביד מפטר עובד ושולח אותו לביתו אך לא מוסר לו מכתב פיטורים – על העובד להקליט שיחה עם המעביד בה המעביד אומר לו שהוא מפוטר. כך, יוכל העובד להוכיח שפוטר ויזכה בתשלום פיצויי-פיטורים.

ולמשל, עובד שנדרש לבצע עבודה בשעות נוספות בלא לקבל עבורן תשלום לפי החוק, והמעביד אף לא מקפיד על ניהול דוחות נוכחות מהם ניתן ללמוד על כמות השעות – עליו להקליט שיחה עם המעביד בה יפרט את דרישתו לתשלום עבור השעות הנוספות. כך, יוכל העובד להוכיח שאכן עבד בשעות נוספות, גם ללא דוחות נוכחות.

קיראו עוד:

▪ האם תלוש השכר שלך תקין? »

▪ האם אתה עובד שעות רבות ללא תגמול? »

▪ מה עושים במקרה של הרעה בתנאי עבודה או התנכלות? »

להקליט שיחות – זה חוקי!

חשוב להדגיש: הקלטת שיחות של אחרים במקום שאינך משתתף בשיחה זוהי עבירה פלילית! אסור להניח מכשירי האזנה או הקלטה במקום שאינך נמצא בו. לעומת זאת, הקלטת שיחות היא חוקית כאשר מקליט השיחה הוא אחד מהמשתתפים בשיחה. במקרה כזה לא מדובר ב"האזנת סתר" אלא בהקלטת שיחה באופן חוקי וכשר. אסור להקליט שיחות במקום שהמקליט לא נמצא בו באמצעות מיקרופון או מכשיר הקלטה. במקרה כזה מדובר בהאזנת סתר אסורה שמהווה עבירה פלילית.

מכונת אמת – אין דבר כזה!

זכור: בבית-הדין לעבודה לא נעשה שימוש בפוליגרף ("מכונת אמת"). לכן, אם אתה בטוח שהצדק לצדך, ואתה חושש שהמעביד יכחיש את טענותיך, חשוב לבצע הקלטה. במקרים רבים זו תהיה הברירה היחידה, ובוודאי הטובה ביותר.

לעתים עדיפה הקלטה ממכתב

לעתים כדאי להקליט שיחות ולא למסור מכתב דרישה. למשל, כאשר צפוי שהצד השני לא יענה למכתב ויתעלם ממנו או יטען שכלל לא קיבל אותו. בנוסף, אם הצד השני מוקלט ללא ידיעתו, הוא עשוי להתפס בגרסה שקרית די בקלות בהליך משפטי. אם התקשורת תעשה באמצעות מכתבים גלויים זה לא יקרה.

הקלטת שיחת שימוע

גם לעובד וגם למעסיק מותר להקליט את שיחת השימוע, בידיעה של הצד השני ואף שלא בידיעתו. כאשר העובד חש שהליך השימוע לא מתבצע באופן תקין – כדאי להקליט את השימוע בלא ידיעתו של המעסיק.

כללים נוספים – הקלטת שיחות בעבודה

– כאשר אינך מצליח להקליט שיחות עם המעביד, ניתן להקליט שיחות עם עדים פוטנציאליים. לאחר שהקלטת את העד, ניתן יהיה להזמין אותו לעדות בבית-הדין ולדעת מראש מה תהיה גרסתו, ללא חשש שגרסתו תהיה הפוכה ושקרית.

– ניתן להקליט שיחות פרונטאליות (פנים אל פנים) וניתן להקליט שיחות טלפוניות כאשר מקליט השיחה משתתף בשיחה.

– כיום ניתן להקליט שיחות באמצעות כל מכשיר סלולרי, אך ניתן כמובן להקליט שיחות באמצעות טייפ-מנהלים מקצועי.

– זכור: לעתים גם עורך-הדין הטוב ביותר לא יוכל לסייע לך, אם לא תהיה הוכחה טובה לטענותיך. הקלטת שיחה עם המעביד באופן המתואר לעיל תאפשר לך להוכיח את התביעה ולזכות בה.