בהתאם לצווי ההרחבה בעניין השתתפות מעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, כל עובד זכאי לתשלום מהמעסיק של דמי נסיעות עבור כל יום בו הגיע לעבודה.

התשלום הוא לפי עלות בתחבורה ציבורית לנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" – לפי הזול מביניהם.

הסכום המקסימאלי שמעביד חייב להשתתף בו עומד נכון להיום על סך של 22.60 ש"ח ליום. סכום זה מתעדכן מעת לעת לפי מחירי התחבורה הציבורית. כלומר, גם אם העובד נאלץ להוציא סכום גבוה יותר – המעביד יכול ורשאי, אך לא חייב, לשלם סכום גבוה יותר.

העובד זכאי לתשלום אף אם לא השתמש בתחבורה ציבורית והגיע לעבודה בכוחות עצמו.

אם העובד מתגורר בסמוך למקום העבודה (עד מרחק קצר של כ-500 מטר) – הוא אינו זכאי להשתתפות בדמי נסיעות.

אם העובד מקבל מהמעסיק רכב צמוד – הוא אינו זכאי לתוספת עבור דמי נסיעות.

עובד שהמעסיק מעמיד לרשותו הסעות מביתו למקום העבודה ובחזרה – אינו זכאי לתשלום עבור דמי נסיעות.

אם עובד זכאי לתעריף מוזל בתחבורה הציבורית, למשל אזרח ותיק – על המעביד להשתתף בעלות לפי התשלום בפועל, ולא יותר מכך.

מדמי הנסיעות חובה על המעסיק לנכות מיסים, ביטוח לאומי, מס בריאות ומס הכנסה.

עובד שלא שולמו לו דמי נסיעה, רשאי להגיש תביעה על כך לבית-הדין לעבודה. ההתיישנות היא של 7 שנים, כלומר לא ניתן להגיש תביעה על זכויות שלא שולמו לפני יותר מ-7 שנים.

על המעסיק לכתוב את תשלום דמי הנסיעות בתלוש השכר. עם-זאת, אם המעסיק שילם לעובד עבור נסיעות שלא במסגרת תלוש השכר – למשל רכש עבורו כרטיסי חופשי חודשי – הוא יצא ידי חובתו, אבל במקרה של מחלוקת המעסיק יצטרך להוכיח את טענתו בבית-הדין לעבודה.

קיראו עוד:

▪ חישוב דמי הבראה »

▪ חישוב דמי חופשה »