לדמי חג זכאי עובד ששכרו משולם לו על בסיס יומי או שעתי, כלומר עובד "בשכר", בשונה מעובד במשכורת חודשית.

עובד בשכר מפסיד ימי עבודה בגין חגי שבתון שבהם לא עובדים, לעומת עובד במשכורת חודשית, שמקבל את אותו שכר בלי קשר לשאלה כמה ימי חג חלו באותו חודש.

התנאים לזכאות לדמי חג

– הזכאות הינה החל מחודש העבודה הרביעי ואילך (על המעסיק לא חלה חובה לתשלום דמי חג בגין חגים שחלו ב-3 חודשי העבודה הראשונים)

– הזכאות הינה בגין עד 9 ימי חג בשנה:ראש השנה (יומיים), יום הכיפורים, סוכות (יומיים, ללא חול המועד), פסח (יומיים, ללא חול המועד), יום העצמאות, חג השבועות.

– הזכאות היא בגין אותם חגים שנפלו על יום עבודה, כלומר חגים שנפלו על יום שבת לא נלקחים בחשבון. אם העובד אינו עובד בימי שישי אז גם חגים שנפלו על יום שישי לא נלקחים בחשבון.

– תנאי נוסף הוא שהעובד עבד יום לפני ויום אחרי החג. הכוונה לתנאי זה היא זכאות חלקית לאותם עובדים שלא עובדים כל יום. יישום התנאי הוא רק במקרה ובו העובד הוא זה שנמנע מעבודה יום לפני או יום אחרי החג. אם מדובר בשיבוץ משמרות שמבצע המעסיק – אז התנאי לא יחול, כלומר העובד יהיה זכאי לדמי חג גם אם לא עבד יום לפני או יום אחרי החג.

חישוב דמי חג

דמי חג הם תשלום שכר של יום עבודה, לפי השכר הממוצע של העובד. בשכר הממוצע נלקחים בחשבון השכר הרגיל ותוספות קבועות שונות, בדומה לרכיבים שנלקחים בחשבון בתשלום פיצויי פיטורים פנסיה או זכויות סוציאליות אחרות.

עמלות מכירה לא נלקחות בחשבון בחישוב דמי חג, מאחר שהרעיון מאחורי תשלום דמי חג הוא פיצוי עובד בשכר והשוואת התנאים שלו לעומת עובד במשכורת חודשית. על-כן, מרכיב עמלות שמשולם על-פי עבודה בפועל הן של עובד בשכר והן של עובד במשכורת זהו מרכיב זהה, שבשתי שיטות התשלום משולם באופן זהה לעובדים, הרי שהוא לא יילקח בחשבון בתשלום דמי חג לעובד בשכר.

דמי חגים לפי דתו של העובד

עובד שאינו יהודי יקבל דמי חג לפי דתו, או לפי החגים היהודיים – לפי בחירתו של העובד (לא ניתן לקבל כפל).

קיראו עוד:

▪ חישוב דמי חופשה »

▪ חישוב דמי הבראה »