דמי הבראה זו זכות כספית שזכאי לה העובד בתשלום אחת לשנה, בתוספת לשכרו, על-מנת לאפשר לו הוצאה כספית בזמן חופשה שנתית.

עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום העבודה. התשלום מבוצע רטרואקטיבית מיום העבודה הראשון.

ישנם מקרים לא נפוצים שבהם, בתנאים מסויימים, מעסיק יכול לממן עלות של נופש לעובד, וכך לצאת ידי חובה בעניין חובתו לתשלום דמי הבראה.

חישוב דמי הבראה

דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק של העובד ובהתאם להיקף משרתו.

 שיעור דמי הבראה עומד על סך של 374 ש"ח (במגזר הציבורי הסכום גבוה יותר) ומתעדכן מעת לעת בהתאם לעליית המדד.

דמי הבראה מחושבים לפי מספר ימים לכל שנת עבודה, כך:

שנה ראשונה – 5 ימים

שנה שנייה ושנה שלישית – 6 ימים

שנים רביעית עד שנה עשירית – 7 ימים

שנים אחת עשרה עד שנה חמש עשרה – 8 ימים

שנים שש עשרה ועד תשע עשרה – 9 ימים

שנה עשרים ואילך – 10 ימים

לדוגמא, עובד שעבד שנתיים וחצי בחצי משרה יהיה זכאי לדמי הבראה, כך: (5 ימים + 6 ימים + 3.5 ימים) * 50% = 7.25 ימים.

 משרה מלאה לבני נוער היא בהיקף של 40 שעות בשבוע. ולכן דמי הבראה עבורם יחושבו בהתאם.

חופשת לידה נחשבת בותק לצורך חישוב דמי הבראה. עובדת בחופשת לידה בחודש שבו משלם המעסיק דמי הבראה זכאית לקבל אותם למרות שהיא אינה עובדת באותו חודש.

דמי הבראה לא נלקחים בחשבון בחישוב פיצויי פיטורים.

חישוב דמי הבראה לעוזר/ת בית 

 דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק של העובד ובהתאם להיקף משרתו.

* דוגמא: חישוב דמי הבראה לעובדת משק בית במשרה חלקית, למשל פעמיים בשבוע, שעתיים בכל פעם, במשך 6 שנים:

חלקיות משרה: 4 שעות בשבוע כפול 4.2 שבועות בחודש = 16.8.

16.8 חלקי 182 שעות למשרה מלאה = 9.2%. זה אחוז המשרה של העובד!

ימי הבראה – 5 ימים עבור שנה ראשונה; 6 ימים עבור שנה שניה ושנה שלישית, 7 ימים עבור שנה רביעית עד שנה שישית. סה"כ 38 ימים.

נכפיל 38 ימים * 378 ש"ח (לכל יום הבראה) * 9.2% משרה = 1,321 ש"ח. זה הסכום שיש לשלם לעובד עבור כל השנים.

קראו עוד:

חישוב דמי חופשה שנתית  »

התיישנות תביעה לדמי הבראה

בעבר ניתן היה לתבוע דמי הבראה בגין שתי שנים בלבד. כלומר, עובד שסיים לעבוד ולא קיבל דמי הבראה במשך שנים רבות – יכול היה לתבוע רק עבור שנתיים. החוק שונה, וכך מי שסיים עבודתו בשנת 2017 ואילך יכול לתבוע דמי הבראה עבור 7 שנות עבודה אחרונות. כלומר, אם העובד סיים לעבוד בשנת 2017, הוא יוכל לתבוע פדיון דמי הבראה בגין 7 שנות העבודה האחרונות, והוא יוכל להגיש את התביעה עד לשנת 2024.

תשלום חודשי של דמי הבראה

ברוב מקומות העבודה משולמים דמי ההבראה אחת לשנה כתוספת למשכורת, בדרך-כלל באחד מחודשי הקיץ.

 עם-זאת, עובד ומעביד רשאים להסכים בהסכם עבודה כי השכר המשולם לעובד מדי חודש כולל דמי הבראה, והם למעשה מתווספים בתשלום חודשי בתלוש השכר.

על-מנת שסעיף זה יהיה תקף מבחינה משפטית, על המעסיק חלה חובה להחתים את העובד על סעיף זה במפורש בהסכם העבודה.

בכל מקרה, השכר לא יכול להיות נמוך משכר מינימום, ולכן דמי הבראה צריכים להוסיף לשכר כך שיהיה גבוה משכר מינימום. כלומר, מעסיק לא יכול לשלם שכר מינימום שכולל בתוכו דמי הבראה.

קראו עוד:

האם אי תשלום דמי הבראה זו סיבה לקבל פיצויי פיטורים »