מכתב התפטרות לדוגמא

עובד יקר, עובדת יקרה,

ישנם מקרים בהם עובד רשאי להתפטר, תוך זכאות לתשלום פיצויי-פיטורים, בדרך כלל התפטרות עקב הרעת תנאי עבודה. עובד שמתפטר בדין פיטורים זכאי גם לתשלום דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי, כאילו פוטר. 

אם בכל-זאת אתה מעוניין להתפטר, במאמר זה נסביר איך כותבים מכתב התפטרות. יש להקפיד למסור למעביד הודעה בכתב, ולתת הודעה מוקדמת לפני ההתפטרות, לפי הוראות חוק הודעה מוקדמת. בדרך-כלל הודעה מוקדמת תהיה יום אחד על כל חודש עבודה עד למקסימום חודש ימים, אלא אם חוזה עבודה קובע הודעה ארוכה יותר. אין חובה לכתוב מה סיבת ההתפטרות, אבל אם הסיבה קשורה במחדל של המעביד, כמו אי תשלום משכורת במועד או יחס פוגע ומשפיל, חשוב וכדאי לרשום זאת במפורש במכתב.

אם מדובר במקרה של הרעת תנאים, יש חשיבות להתייעץ בהקדם עם עורך דין לענייני עבודה לפני מסירת המכתב. בכל מקרה, חשוב לתאר במכתב שנמסר למעסיק כי זהו מכתב התפטרות עקב הרעת התנאים.

איך כותבים מכתב התפטרות

מכתב התפטרות צריך להיות מנוסח כך שיכלול את הפרטים הבאים:

– שם העובד ושם המעסיק

– תאריך מסירת המכתב

– תאריך מועד סיום העבודה לאחר תום תקופת ההודעה המוקדמת

– במקרה של התפטרות בדין פיטורים חובה לרשום את הסיבות שגרמו לעובד להתפטר

מכתב התפטרות ניתן למסור לכל אחד מהמנהלים וניתן למסור אותו בכל דרך – במייל, במסירה ידנית או בדואר. חשוב לוודא שהמכתב התקבל.

*** מכתב התפטרות להורדה ***

מכתב התפטרות לדוגמא

(תאריך)לכבוד (שם המעביד)

הנדון: מכתב התפטרות

אני מודיע בזה על התפטרותי מהעבודה.

אני מתפטר בגלל ___________ (אי תשלום זכויות כדין / מעבר דירה / לידה / סיבה אחרת)

התפטרותי תכנס לתוקף ביום _______, עם תום תקופת ההודעה המוקדמת.

בברכה,

________
(שם העובד)

נוסח מכתב התפטרות בדין מפוטר

(תאריך______)

לכבוד (שם המעביד)

הנדון: מכתב התפטרות

אני מודיע בזה על התפטרותי מהעבודה.

אני מתפטר בגלל ___________ (אי תשלום זכויות כדין / הרעת תנאים, פירוט: ______________)

התפטרותי תכנס לתוקף ביום _______, עם תום תקופת ההודעה המוקדמת.

בברכה,

________
(שם העובד)

מכתב התפטרות עקב מצב בריאותי

נוסח מכתב התפטרות עקב מצב בריאותי הוא נוסח רגיל, אך לפני מסירת המכתב, חשוב לבדוק כך:

1. המצב הבריאותי אינו מאפשר לעובד להמשיך לעבוד באותו תפקיד, באופן קבוע (בניגוד למגבלה זמנית וחולפת).

2. במידת הצורך האישור הרפואי צריך להיות מגובה על-ידי רופא תעסוקתי.

3. אם הרופא התעסוקתי קובע מגבלות מסוימות – יש צורך למסור את האישור למעסיק. אם המעסיק לא יכול לספק לעובד תפקיד אחר שיעמוד תחת המגבלות שנקבעו – העובד רשאי להתפטר מהעבודה תוך זכאות מלאה לפיצויי פיטורים ודמי אבטלה.

נוסח מכתב התפטרות עקב מצב בריאותי

(תאריך)

לכבוד (שם המעביד)

הנדון: מכתב התפטרות

אני מודיע בזה על התפטרותי מהעבודה.

אני מתפטר בגלל מצב בריאותי שאינו מאפשר לי להמשיך לעבוד באותו תפקיד.

פניתי אליכם והודעתם לי שלא ניתן לספק לי עבודה בתפקיד אחר שמתאימה למגבלות של הרופא התעסוקתי.

מצורף אישור של רופא תעסוקתי.

בברכה,
________
(שם העובד)

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן