ייצוג מעסיק במקרה של גניבת לקוחות על-ידי עובד

לעובד של חברה אסור "לגנוב" את לקוחות החברה בה הוא עובד. לא במהלך עבודתו ואף לא לאחר סיום עבודתו. "רשימת לקוחות" הכוללת את פרטי הלקוחות, שמות אנשי הקשר, פרטי יצירת קשר, מחירונים, מבצעים, שיטות מכירה שונות וכו' – עשוייה להיחשב "סוד מסחרי". בתור שכזו, לעובד אסור לעשות בה כל שימוש. האיסור לעשות שימוש בסודות מסחריים נקבע בסעיף 6 לחוק עוולות מסחריות.

קיראו עוד:

▪ מאמרים רלוונטיים למעסיקים »

▪ דוגמא לכתב תביעה נגד עובד שגנב לקוחות »

▪ שלילת פיצויי פיטורים »

האיסור לגנוב לקוחות ולעשות שימוש בסודות מסחריים קיים אף ללא חוזה חתום בין הצדדים, מכוחו של החוק. אך תנתן עדיפות לאותם מקרים בהם נחתם הסכם ברור שהגדיר את האיסורים שחלים על העובד. יחד עם זאת לא כל סעיף בכל הסכם ייאכף על-ידי בית-הדין לעבודה, והדברים ייבחנו על-פי הדין. כלומר, המעסיק לא יוכל להגדיר כ"סוד מסחרי" דבר שהוא באופן מובהק אינו יכול להיחשב סוד מסחרי.

במקרה שמתגלה מקרה בו עובד אשר מייד לאחר סיום עבודתו פונה ללקוחות החברה תוך שימוש ברשימת הלקוחות שנטל מהחברה – רשאי המעביד להגיש נגדו תביעה כספית. המעביד אף יכול לשקול להגיש בקשה למתן צו שימנע את עבודתו של העובד בתחום הרלווטי תוך תחרות אסורה. במקרים המתאימים עשוי בית-הדין לעבודה לאסור על העובד עבודה בתחום למשך מספר חודשים.

את הבקשה למתן צו מניעה יש להגיש מייד לאחר גילוי הפעולות האסורות מצד העובד-לשעבר, שאחרת הבקשה לא תתקבל מחמת שיהוי.

לצד הבקשה לצו מניעה ניתן להגיש תביעה כספית נגד העובד. בית-הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצוי כספי עד ל-100,000 ש"ח אף ללא הוכחת נזק, זאת בהתאם לסעיף 13 לחוק עוולות מסחריות. כמובן שבאותם מקרים שבהם מוכח נזק גבוה יותר – בית-הדין עשוי לפסוק פיצוי גבוה אף יותר.

בכל מקרה שמתגלה פנייה מצד עובד ללקוחות החברה – אם במסגרת חברה מתחרה ואם במסגרת עסק עצמאי של העובד – כדאי לפנות לעורך-דין המתמחה בדיני עבודה על-מנת לשקול הגשת הליכים משפטיים נגד העובד-לשעבר.

משרד עו"ד אורי שאבי הינו משרד עורכי-דין מומחה לדיני עבודה. המשרד הוא אחד המובילים בארץ בתחום דיני העבודה במגזר הפרטי. למשרד ניסיון עשיר בייעוץ, ליווי וייצוג מעסיקים בכל הסוגיות בתחום דיני העבודה.

גניבה ממעביד

מובן מאליו שלעובד אסור לגנוב כסף ורכוש ממעסיק. גניבה ממעסיק היא עבירה חמורה וניתן להגיש בגינה תלונה למשטרה.

גניבה ממעסיק עשויה להיות סיבה לפיטורים של העובד תוך שלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת.

למעסיק חשוב לזכור:

1. לפני שמפטרים עובד – אפילו בנסיבות של גניבה – חובה לערוך שימוע כדין.

2. יש לצפות לכך שהעובד לא יודה במעשה הגניבה. לכן חשוב לאסוף ראיות רלוונטיות – הקלטת שיחות, עדים ואפילו שימוש בחוקר פרטי.

3. כדאי להוועץ בעורך-דין לענייני עבודה שילווה את המעסיק בתהליך, בין היתר מתוך הנחה שסכסוך שמתחיל בגניבה וממשיך בפיטורים של העובד, יתגלגל מהר מאוד לתביעות הדדיות – המעסיק יתבע החזר של מה שנגנב והעובד יתבע פיצויי פיטורים. לכן, כדאי להתחיל את הייעוץ כבר בשלב מוקדם כדי לפעול נכון.