חישוב גמר חשבון לעובד וסיום יחסי עובד מעביד

גמר חשבון לעובד

למעשה אין מושג חוקי שנקרא "גמר חשבון לעובד". הכוונה בלשון עממית היא לתלוש השכר האחרון שמוסר מעסיק לעובד שמסיים לעבוד. במסגרת תלוש שכר זה צריכים להופיע כל היתרות של הזכויות שזכאי להן העובד ומנגד המעסיק רשאי לקזז מהעובד הלוואות או מקדמות שקיבל.

מה המועד לתשלום השכר האחרון ופיצויי פיטורים

המועד לתשלום גמר חשבון הוא מועד תשלום השכר הרגיל – כלומר 10 בחודש שלאחר החודש האחרון. כלומר, אף אם העובד סיים לעבוד ב-2 בינואר, התשלום יבוצע עד ה-10 לפברואר. 

פיצויי פיטורים יש לשלם במועד סיום העבודה. תשלום לאחר יותר מ-15 ימים ממועד סיום העבודה נחשב הלנת פיצויי פיטורים, אך החוק מקטין את ההלנה לריבית והצמדה בלבד. תשלום לאחר יותר מ-30 ימים מאפשר פסיקת פיצויי הלנה מלאים.

בפועל, במרבית המקרים הפיצויים משולמים במועד מאוחר יותר, במיוחד כאשר מדובר בסכומים משמעותיים ומעסיקים לא מצליחים לגייס את הסכום הדרוש. כמו-כן, במרבית המקרים הבירוקרטיה הנדרשת להפקת טופס 161 לצורך שחרור כספי פיצויים מקרן פנסיה לוקחת זמן ממושך יותר.  

סיום יחסי עובד מעביד

יחסי העבודה מסתיימים באחד מהמועדים הבאים:

– במועד שנקבע בהודעת פיטורים או בהודעת התפטרות של עובד שזהו יום העבודה האחרון

– עם פטירתו של העובד או של המעסיק

זכויות עובדים עם סיום יחסי עובד מעביד

שכר עבודה – כמובן שבמסגרת גמר חשבון יש לשלם לעובד את השכר של החודש האחרון – חודש מלא או חלקי, עד יום העבודה האחרון.

השלמת פיצויי פיטורים – לעובד שעבד יותר משנה ופוטר או התפטר בדין פיטורים יש לשלם פיצויי פיטורים. אם סכום הפיצויים בקרן הפנסיה לא מכסה את מלוא הפיצויים שזכאי להם העובד – על המעסיק לשלם לעובד השלמת פיצויי פיטורים במסגרת גמר החשבון. לעתים רבות, תשלום זה נעשה בשלב מעט מאוחר יותר במסגרת מסירת טופס 161 לעובד.

השלמת דמי הבראה – בדרך-כלל דמי הבראה משולמים אחת לשנה. בכל מקרה, במסגרת גמר החשבון העובד זכאי להשלמת דמי הבראה שטרם שולמו עד מועד סיום העבודה.

פדיון חופשה – במסגרת גמר החשבון יש לשלם לעובד פדיון בתשלום של כל ימי החופשה הצבורים בתלוש השכר שלא נוצלו.

פדיון ימי מחלה – בדרך כלל מעסיק אינו מחוייב לשלם ימי מחלה שלא נוצלו במסגרת גמר החשבון. רק לחלק מעובדי מדינה או בחברות שקיים הסכם קיבוצי או אישי שקובע שיש לשלם פדיון ימי מחלה – יש לעשות זאת במסגרת גמר החשבון.

ניכוי הלוואה או מקדמה – המעסיק רשאי לנכות מתלוש גמר החשבון כל הלוואה או מקדמה שקיבל העובד. גם במקרה של הלוואה שסוכם כי תשולם בתשלומים רשאי המעסיק לנכות את כל התשלומים במסגרת גמר החשבון, מאחר שבחודשים הבאים לא יהיו תלושי שכר מהם ניתן יהיה לנכות את תשלומי ההלוואה.

חלף הודעה מוקדמת – מעסיק שבוחר שלא להעסיק את העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת מחוייב לשלם לעובד "חלף הודעה מוקדמת" בשווי השכר של העובד במסגרת גמר החשבון.

במקרה של בעיות וחוסרים בתלוש, כדאי לפנות לעורך דין לדיני עבודה על מנת לבצע בדיקת תלושי שכר.

חתימה על מסמכים וטופס 161

חשוב לציין שעובד אינו מחוייב לחתום על שום מסמך בעת סיום יחסי עבודה. לא "טופס טיולים", לא "כתב סילוק" או "כתב ויתור" ולא על הסכמה לגמר חשבון. מעסיק שמתנה תשלומים בחתימה על מסמכים מעין אלה – עובר על החוק!

המסמך היחיד שלעובד כדאי מאוד לחתום עליו בכל מקרה הוא טופס 161א' על-מנת להיות זכאי לפטור ממס על פיצויי פיטורים. מנגד, המעסיק צריך למסור לעובד טופס 161. עם טופס זה העובד צריך לגשת לפקיד שומה ולקבל פטור מלא או חלקי על פיצויי פיטורים (פיצויי פיטורים פטורים ממס עד תקרה של כ-12,000 ש"ח לכל שנת עבודה). את השלמת פיצויי פיטורים ניתן לבקש מהמעסיק להפקיד במסגרת קרן הפנסיה ובאופן זה לחסוך תשלום מס.

חישוב גמר חשבון לעובד שהתפטר או פוטר

הזכויות והתשלומים שעובד שהתפטר זכאי להן, דומות מאוד לאלה של עובד שפוטר. עובד שהתפטר זכאי לפדיון של ימי הבראה, חופשה ומחלה באותו אופן.

ההבדלים בין עובד שהתפטר לעובד שפוטר הם אלה:

הודעה מוקדמת – עובד שמתפטר צריך לתת הודעה מוקדמת לעומת עובד שמפוטר שזכאי להודעה מוקדמת מהמעסיק.

פיצויי פיטורים – עובד שמתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים – אלא אם הוא מתפטר עקב הרעת תנאי עבודה. יחד עם זאת, במרבית המקרים גם עובד שמתפטר זכאי לשחרור כספי פיצויי הפיטורים המצויים בקרן הפנסיה, ועל-כן על המעסיק למסור לו טופס 161 לשם כך.

גמר חשבון לעובד שנפטר

כאשר עובד נפטר, יש לשלם ליורשיו לפי הדין או לפי צוואה את כל הזכויות שנותרו לטובת העובד. חריג אחד קיים בנושא פיצויי פיטורים שאותם יש לשלם רק לבן זוג או ילדים קטינים של העובד או אחים שגרו בביתו של העובד לפחות שנה לפני פטירתו. במקרה שאין כאלה – אין חובה לשלם פיצויי פיטורים! 

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן