גמר חשבון לעובד

למעשה אין מושג חוקי שנקרא "גמר חשבון לעובד". הכוונה בלשון עממית היא לתלוש השכר האחרון שמוסר מעסיק לעובד שמסיים לעבוד. במסגרת תלוש שכר זה צריכים להופיע כל היתרות של הזכויות שזכאי להן העובד ומנגד המעסיק רשאי לקזז מהעובד הלוואות או מקדמות שקיבל.

מה צריך להופיע בתלוש גמר חשבון לעובד

שכר עבודה – כמובן שבמסגרת גמר חשבון יש לשלם לעובד את השכר של החודש האחרון – חודש מלא או חלקי, עד יום העבודה האחרון.

השלמת פיצויי פיטורים – לעובד שעבד יותר משנה ופוטר או התפטר בדין פיטורים יש לשלם פיצויי פיטורים. אם סכום הפיצויים בקרן הפנסיה לא מכסה את מלוא הפיצויים שזכאי להם העובד – על המעסיק לשלם לעובד השלמת פיצויי פיטורים במסגרת גמר החשבון. לעתים רבות, תשלום זה נעשה בשלב מעט מאוחר יותר במסגרת מסירת טופס 161 לעובד.

השלמת דמי הבראה – בדרך-כלל דמי הבראה משולמים אחת לשנה. בכל מקרה, במסגרת גמר החשבון העובד זכאי להשלמת דמי הבראה שטרם שולמו עד מועד סיום העבודה.

פדיון חופשה – במסגרת גמר החשבון יש לשלם לעובד פדיון בתשלום של כל ימי החופשה הצבורים בתלוש השכר שלא נוצלו.

פדיון ימי מחלה – בדרך כלל מעסיק אינו מחוייב לשלם ימי מחלה שלא נוצלו במסגרת גמר החשבון. רק לחלק מעובדי מדינה או בחברות שקיים הסכם קיבוצי או אישי שקובע שיש לשלם פדיון ימי מחלה – יש לעשות זאת במסגרת גמר החשבון.

ניכוי הלוואה או מקדמה – המעסיק רשאי לנכות מתלוש גמר החשבון כל הלוואה או מקדמה שקיבל העובד. גם במקרה של הלוואה שסוכם כי תשולם בתשלומים רשאי המעסיק לנכות את כל התשלומים במסגרת גמר החשבון, מאחר שבחודשים הבאים לא יהיו תלושי שכר מהם ניתן יהיה לנכות את תשלומי ההלוואה.

חלף הודעה מוקדמת – מעסיק שבוחר שלא להעסיק את העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת מחוייב לשלם לעובד "חלף הודעה מוקדמת" בשווי השכר של העובד במסגרת גמר החשבון.

מה המועד לתשלום השכר האחרון

המועד לתשלום גמר חשבון הוא מועד תשלום השכר הרגיל – כלומר 10 בחודש שלאחר החודש האחרון. כלומר, אף אם העובד סיים לעבוד ב-2 בינואר, התשלום יבוצע עד ה-10 לפברואר.

קראו עוד בנושא בדיקת תלושי שכר »

חתימה על מסמכים וטופס 161

חשוב לציין שעובד אינו מחוייב לחתום על שום מסמך בעת סיום יחסי עבודה. לא "טופס טיולים", לא "כתב סילוק" או "כתב ויתור" ולא על הסכמה לגמר חשבון. מעסיק שמתנה תשלומים בחתימה על מסמכים מעין אלה – עובר על החוק!

קראו עוד בנושא כתב סילוק »

המסמך היחיד שלעובד כדאי מאוד לחתום עליו בכל מקרה הוא טופס 161א' על-מנת להיות זכאי לפטור ממס על פיצויי פיטורים. מנגד, המעסיק צריך למסור לעובד טופס 161. עם טופס זה העובד צריך לגשת לפקיד שומה ולקבל פטור מלא או חלקי על פיצויי פיטורים (פיצויי פיטורים פטורים ממס עד תקרה של כ-12,000 ש"ח לכל שנת עבודה). את השלמת פיצויי פיטורים ניתן לבקש מהמעסיק להפקיד במסגרת קרן הפנסיה ובאופן זה לחסוך תשלום מס.