היתר לפיטורי עובדת בהריון

האם מותר לפטר אישה בהריון

למעביד אסור לפטר עובדת במהלך ההריון, אם היא עובדת במקום העבודה לפחות ששה חודשים (5.5 חודשים אינם 6 חודשים!), אלא באישור של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. למעביד אסור גם לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת בהריון. במצבים אלה חובה לבקש היתר לפיטורי עובדת בהריון ממשרד העבודה.

במידה ומדובר בעובדת בעלת וותק קטן מששה חודשים, אסור למעביד להפלות אותה בגלל היותה בהריון או בטיפולי פוריות. כלומר, פיטורי אישה בהריון לפני 6 חודשים של ותק, אפשרית ומותרת, כל עוד הסיבה אינה ההריון עצמו או מה שכרוך בו (בדיקות, העדרויות וכו'). 

לכן, כאשר נשאלת השאלה האם אפשר לפטר אישה בהריון – התשובה היא כן. כאשר מדובר בותק של עד חצי שנה – מותר בתנאי שהסיבה איננה ההריון. כאשר מדובר בותק של יותר מחצי שנה – ניתן לעשות זאת עם הגשת בקשה לפיטורי עובדת בהריון, למשרד העבודה.

עובדת שנעדרה מהעבודה עקב טיפולי פוריות – אסור לפטר במשך 150 יום ממועד ההיעדרות, בלא קשר לותק שלה במקום העבודה.

עצם העובדה שמעסיק פועל באופן מכוון על-מנת לפטר עובדת לפני שמלאו לה ששה חודשי עבודה, זו אפליה אסורה. לדוגמא – במידה שהעובדת סיפרה על הריונה לאחר כשלושה חודשי עבודה ומספר ימים לאחר מכן זומנה לשימוע לפני פיטורים, סביר כי קיים קשר בין ההריון לבין רצונו של המעסיק למהר ולפטר את העובדת.

פיטורי עובדת בהריון בהסכמה – מעסיק ועובדת בהריון יכולים להסכים על פיטורים, אך ההסכמה חייבת לקבל אישור ממשרד העבודה בבקשה שתוגש. אם משרד העבודה מתרשם שאכן יש הסכמה מהעובדת הוא יתיר את הפיטורים.

מתי מותר לפטר אישה בהריון

מותר לפטר עובדת בהריון כשהיא עובדת פחות מחצי שנה במקום העבודה – בתנאי שהפיטורים לא קשורים להריון. במקרה של עבודה מעל חצי שנה – מותר לפטר רק עם אישור של משרד העבודה.

ייצוג על ידי עורך דין

במקרים חמורים של פיטורים בהריון עשוי בית-הדין לעבודה לפסוק פיצויים בסכומים גדולים. במקרה שהגיע למשרדנו זכתה לקוחה בפיצוי בסך של כ-110,000 ש"ח לאחר שפוטרה בזמן הריון, ואך ורק בגלל הריונה, ועל רקע אפלייה דתית.

בכל מקרה של פיטורים בזמן הריון או במקרה בו המעסיק מעוניין להגיש בקשה למתן היתר לפיטורי עובדת בהריון – כדאי לקבל ייעוץ בדיני עבודה מעורך-דין, כדי לא לעשות טעויות שיגרמו לנזק כספי רב. 

משרדנו בעל ניסיון רב מאוד בתחום דיני העבודה, וייצוג במקרים של בקשת היתר לפיטורים או תביעות בבתי-הדין לעבודה, תוך מתן מענה זמין, אישי, רגיש ומקצועי.

הרעת תנאים בהריון

לפי חוק עבודת נשים לא רק פיטורים בהריון הם אסורים. בנוסף, למעסיק אסור לפגוע בתנאי עבודתה של עובדת במהלך ההריון. במיוחד אסור לפגוע בגובה השכר והיקף המשרה, בהתאם לאותם כללים של פיטורים בהריון – כלומר, לאחר 6 חודשי ותק חל איסור מוחלט, ולפני 6 חודשי ותק אסור להרע תנאים עקב ההריון. מעסיק שמרע תנאי עבודה של עובדת בהריון ניתן לתבוע בבית-הדין לעבודה לפיצוי בגין הפסדי שכר ועגמת נפש.

בכל מקרה, אסור למעביד לפטר את העובדת בלא אישור משרד הכלכלה, גם אם במועד הפיטורים הוא לא ידע שהיא בהריון, והעובדת הודיעה לו על כך רק לאחר-מכן. היתר לפיטורים, במצב כזה, יינתן אך ורק על-ידי הממונה.

פיטורים בהריון של עובדת שעבדה פחות מחצי שנה

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על הפליית אשה בהריון. כלומר, עובדת שלא מלאו ששה חודשים לעבודתה ופוטרה, ואינה מוגנת על ידי חוק עבודת נשים, יכולה לתבוע את המעביד לפיצוי כספי בגין הפליה, אם תוכיח שהמעביד פיטר אותה או פגע בתנאיה בגלל הריונה. בית-הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצוי בלא הוכחת נזק, בנסיבות של אפליה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

לעובדת אין חובה להודיע למעביד שהיא בהריון. עם-זאת, חשוב להודיע זאת, במיוחד אם מדובר,  בעובדת בעלת ותק של 6 חודשים לפחות, שאז אסור יהא למעביד לפטר את העובדת. כמו כן, כאשר העובדת מודיעה על ההריון, חשוב שתהיה הוכחה לכך, באמצעות שליחת מייל או מסרון או הקלטה. הוכחה זו יכולה להיות ראיה מרכזית בהליך משפטי, אשר תצביע על האפליה שהתקיימה, אם העובדת פוטרה בסמוך לאחר הודעתה.

אפליה יכולה להתבטא בדרכים שונות: בשינוי יחס המעסיק לעובדת – אם עקב שינוי שעות העבודה או אופי העבודה ואם ברמה האישית (הערות שונות, יחס משפיל ומזלזל) – הכל כדי להתיש את העובדת, לפגוע ביכולתה של העובדת לבצע את עבודתה על הצד הטוב ביותר ואף לגרום לה לוותר על עבודתה ולהתפטר.

אפליה עקב מצב גופני ובריאותי שקשור בהריון או העדרויות שקשורות בהריון – הינה אפליה עקב הריון והיא אפליה אסורה. למשל, מעביד שמפטר עובדת שנעדרת רבות בגלל מצב בריאותי לקוי בזמן ההריון, שמקיאה בזמן העבודה, שנאלצת לקחת הפסקות מנוחה בזמן העבודה, שמבקשת לעבוד בישיבה וכו', וזאת בגלל ההריון – למעשה פיטר אותה בגלל ההריון עצמו ולכן מדובר באפליה פסולה.

למעסיק אסור להפלות ולפטר עובדת אף אם היא מתכננת הריון או טיפולי פוריות. כלומר, פיטורים עוד לפני הריון, בגלל שהעובדת מתכננת הריון קרוב – זו אפליה אסורה.

חשוב כי עובדת המצויה בהריון וחשה יחס פוגעני מצד המעסיק, תיצור קשר עם עורך דין לענייני עבודה ותתייעץ לפני שהיא פועלת, במיוחד אם היא שוקלת להתפטר.

פיטורים של עובדת חדשה בהריון

באותו אופן שאסור לפטר עובדת עקב הריון, כך אסור לפטר עובדת חדשה בגלל שהיא בהריון. אם עובדת מספרת למעסיק בימים הראשונים לעבודה שהיא בהריון – אסור לפטרה עקב כך. 

פיטורים בסמוך לאחר מכן עלולים – מבחינת המעסיק – להחשב פיטורים שלא כדין, בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, והמעסיק עלול לשאת בתשלום פיצוי גבוה לעובדת עקב כך.

פיטורים לאחר חופשת לידה

למעביד אסור לפטר עובדת במהלך 60 ימים לאחר חופשת הלידה, אלא באישור של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. פיטורים לאחר חופשת לידה הם אסורים. המעביד אף חייב להחזיר את העובדת למקום העבודה ולאפשר לה להשתלב מחדש בתפקידה ולבצע פעולות אקטיביות על מנת להטמיע אותה חזרה בסביבת העבודה. לא די בכך שישלם לה שכר של 60 ימים. פיטורים לאחר חופשת הלידה בלא לתת לעובדת סיכוי להשתלב מחדש בעבודה ייחשבו בנסיבות אלה כאפליה אסורה שקשורה בהריון או בהיותה של העובדת אמא לילדים – שעשוייה לזכות את העובדת בפיצוי כספי במקרה של תביעה. תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה יכולה לחפוף לתקופת 60 הימים.

ישנם מקרים שהמעסיק יוצר קשר עם העובדת במהלך חופשת הלידה ורומז על כך שהמשרה שהעובדת ביצעה טרם יציאתה לחופשת הלידה אינה פנויה, ולכן היא עתידה לחזור לתפקיד אחר. דוגמא אחרת היא שהעובדת שומעת מעובדי המשרד שהעובד/ת המחליפים אותה עושים עבודה טובה ומרוצים מהם מאד. במקרים מסוג זה, חשוב להתייעץ עם עורך דין העוסק בדיני עבודה ולראות מה ניתן לעשות במקרה הספציפי של אותה עובדת. ייעוץ כזה יכול למנוע בעיות בהמשך ועשוי לשמור על זכויותיה של העובדת במקום העבודה באופן המיטבי.

על-פי חוק פיצויי-פיטורים עובדת שילדה זכאית להתפטר בדין פיטורים לצורך טיפול בילד. חובה כי ההתפטרות תעשה תוך 9 חודשים ממועד הלידה, כאשר בתוך תקופה זו יש לקחת בחשבון גם את ההודעה המוקדמת להתפטרות שחובה על העובדת לתת. יש לציין במכתב ההתפטרות כי הסיבה להתפטרות היא לצורך טיפול בילד.

פיטורי עובדת בטיפולי פוריות

למעביד אסור לפטר עובדת שעוברת טיפולי הפריה, לקראת ילדה הראשון או השני, בתקופה של 150 ימים לאחר תחילת הטיפולים, אלא בהיתר ממשרד הכלכלה. הגנה זו תקפה למשך שנתיים בסך הכל ממועד תחילת הטיפולים. אם במהלך תקופה זו העובדת נקלטה להריון, תוארך התקופה למשך כל תקופת ההריון, בהתאם להגנות שתוארו לעיל.

זכויות עובדת בהריון

במהלך ההריון זכאית העובדת להעדר מהעבודה, בנסיבות מסויימות, באישור רופא, למשל; וגם לאחר הלידה, בנסיבות שהיא מניקה, למשל.

למעביד אסור לפטר עובדת במהלך ההריון, אם היא עובדת במקום העבודה לפחות ששה חודשים, אלא באישור של משרד הכלכלה. למעביד אסור גם לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת בהריון.

זכויות עובדת בזמן חופשת לידה

חופשת הלידה נמשכת 14 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה, לפי בחירת העובדת, לפני יום הלידה המשוער, והיתר לאחר הלידה. בתקופה זו זכאית העובדת לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. שיעור דמי הלידה מחושב לפי השכר בשלושת חודשי העבודה שקדמו לחופשת הלידה.

על פי חוק עבודת נשים, ניתן להאריך, לפצל או לדחות את חופשת הלידה, מטעמים שונים ובנסיבות שונות. למשל, במקרה שהיולדת זקוקה לאשפוז לאחר הלידה.

לעובדת בעלת ותק של 6 חודשים לפחות, על המעביד להמשיך ולהעביר סכומים לקופת-גמל או פוליסת ביטוח מנהלים של העובדת, בתקופת חופשת הלידה.

זכויות עובדת לאחר חופשת הלידה

לאחר חופשת הלידה זכאית העובדת ליטול חופשה ללא תשלום, בהתאם לוותק שלה במקום העבודה.

למעביד אסור לפטר עובדת במהלך 60 ימים לאחר חופשת הלידה, אלא באישור של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. פיטורין לאחר חופשת לידה הם אסורים. המעביד אף חייב להחזיר את העובדת למקום העבודה ולאפשר לה להשתלב מחדש בתפקידה, ולא די בכך שישלם לה שכר של 60 ימים. פיטורים לאחר חופשת הלידה בלא לתת לעובדת סיכוי להשתלב מחדש בעבודה ייחשבו בנסיבות אלה כהפלייה אסורה שעשוייה לזכות את העובדת בפיצוי כספי. בכל מקרה, תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה יכולה לחפוף לתקופת 60 הימים.

מתי צריך לקבל היתר לפיטורי עובדת בהריון

– עובדת בהריון שעבדה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות.

– עובדת או עובד בתקופה של 60 ימים – לאחר תום חופשת הלידה או תום החופשה ללא תשלום שלאחר חופשת הלידה.

– עובדת שנעדרה מעבודתה בשל מצב רפואי הקשור בלידה, בתקופה של 60 ימים לאחר תום ההיעדרות.

– עובדת מניקה בתקופת היעדרות ללא תשלום מתום חופשת הלידה ועד 6 חודשים מיום הלידה, אם נאסרה העסקתה כל עוד היא מניקה בגלל אופי מקום העבודה, ו-60 ימים לאחר סיום ההיעדרות האמורה.

– עובדת או עובד העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני מאותו בן זוג, בזמן היעדרם ובתקופה של 150 ימים לאחר תום ההיעדרות, אך כל עוד לא עברו שנתיים מיום תחילת ההיעדרות באותו מקום עבודה.

– עובדת או עובד, במהלך תקופה שמתחילת טיפולי הפוריות, ללא היעדרות, ועד 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות, לפי המאוחר, ובלבד שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים. הגנה זו תחול אם הודיעו על הטיפולים למעביד עד 3 ימים ממועד הודעת הפיטורים או הודעה מוקדמת לפיטורים (לפי המוקדם) והביאו אישור רפואי עד 14 ימים ממועד ההודעה.

– עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות, במהלך תקופת ההיעדרות ובתקופה של 90 ימים לאחר סיום ההיעדרות, אם עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים ואם נעדרה מהעבודה תקופה שאינה עולה על 6 חודשים מתוך 12 חודשים מתחילת השהייה במקלט.

– גם במקרה של פיטורים בהריון עקב צמצומים יש לבקש היתר. בנסיבות של צמצומים רחבים יש סיכוי שינתן היתר, אך בלא קבלת היתר המעסיק מסתכן בתביעה גדולה.

המקרים שבהם אסור בכל מקרה לפטר עובדים לפי חוק עבודת נשים

– עובדת או עובד במהלך חופשת הלידה.

– עובדת שנעדרת מהעבודה בשל מצב רפואי הקשור בלידה, באישור רופא, במהלך תקופה מקסימלית של עד 6 חודשים לאחר תום חופשת הלידה.

במקרים אלה אין סמכות לממונה להתיר את הפיטורים, ולכן אין אפשרות לקבל היתר לפיטורי עובדת בהריון.

ההליך לקבלת היתר לפיטורי עובדת בהריון

יש לפנות אל הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה.מעסיק המבקש לפטר עובדת או עובד באחד המקרים המפורטים לעיל, צריך להגיש בקשה לממונה על חוק עבודת נשים באמצעות טופס הבקשה, ובהתאם ל"נוהל הגשת בקשות לקבלת היתר לפיטורים/לפגיעה בהיקף משרה/לפגיעה בהכנסה מכח חוק עבודת נשים" באתר משרד הכלכלה.

לטופס הבקשה יש לצרף:

מסמך המנמק את הבקשה לפיטורים בהריון. לבקשה יש לצרף אסמכתאות רלוונטיות.

הבקשה תימסר לעובדת לפני הגשת הבקשה. על המעסיק להמציא אישור חתום על-ידי העובדת המעיד כי קיבלה את בקשתו. אם העובדת סירבה לקבל את הבקשה, על המעסיק להמציא אישור על שליחת המסמכים בדואר רשום.

העובדת תידרש להגיב בכתב לטענות המעסיק.

המעסיק רשאי להגיב בכתב לתגובת העובדת.

לאחר פתיחת התיק, ייקבע מועד לשמיעת גרסאות הצדדים באגף ההסדרה במשרד הכלכלה.

הצדדים רשאים להיות מלווים על ידי עו"ד או נציג ארגון עובדים או מעסיקים.

תשובה סופית לבקשת ההיתר, הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות, תינתן ככל האפשר בתוך 30 ימי עבודה.

לאתר משרד העבודה – הגשת בקשה להיתר פיטורים לעובדת בהריון

ערעור על החלטה של הממונה בנושא היתר לפיטורי עובדת בהריון

צד שאינו מסכים עם החלטת הממונה במקרה של דחיית בקשה של היתר לפיטורי עובדת בהריון, רשאי לערער על ההחלטה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 45 ימים מיום שהגיעה החלטת הממונה לידיעתו.

יש לזכור שבית-הדין לעבודה מתערב בהחלטות הממונה במסגרת של ערעור רק במקרים חריגים, בהם נפל פגם מהותי בהחלטה.

היתר רטרואקטיבי לפיטורי עובדת בהריון

בדרך כלל לא יינתן היתר רטרואקטיבי, אלא רק החל מיום מתן ההחלטה בבקשה. כלומר, המעסיק חייב להמשיך ולהעסיק את העובדת, ולשלם לה את שכרה, עד קבלת ההחלטה בבקשה.

האפשרות לתת היתר רטרואקטיבי נתונה לשיקול דעת הממונה על חוק עבודת נשים, במקרים כמו: פשיטת רגל של המעסיק, סגירת העסק או נסיבות חמורות כמו גניבה שביצעה העובדת.

ייצוג בפני הממונה על עבודת נשים

גם מעסיק וגם עובדת שמועמדת לפיטורים רשאים להיות מלווים על ידי עורך-דין בהליך הבקשה לממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה.

לעורך דין מספר תפקידים חשובים בהליך:

1. הגשת הבקשה באופן תקין, מהיר ומשכנע

2. הדרכת המעסיק – או העובדת – לפני מועד גביית הגרסא, ומתן דגשים

3. קיימת אפשרות לניהול משא ומתן בין הצדדים. למשל, הסכמת העובדת לפיטורים, אך תוך פיצוי כספי שמפצה אותה על חלק מהתקופה. הגעה להסדר תוך כדי ההליך חוסכת מהצדדים את סיכון רב. מהצד האחד היא חוסכת מהעובדת אפשרות לפיטורים שיותירו אותה ללא פרנסה בכל תקופת ההריון, ומהצד השני חוסכת מהמעסיק את הסיכון שבהמשך העסקת עובדת שהוא מאוד לא מעוניין להמשיך ולהעסיק אותה.

יש לדעת שאף אם המעסיק בטוח לחלוטין שהוא מבקש לפטר את העובדת מטעמים כשרים ומקצועיים – אין בטחון בקבלת היתר, ובקשתו עלולה להדחות. לכן הסכם פשרה כספי, עשוי להיות פתרון מתאים, בחלק מהמקרים.

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן