בדיקת קרן פנסיה לעובד

כל לקוח שמגיע למשרדנו מקבל שירות של בדיקת קרן פנסיה, ובדיקת תשלום כל הזכויות הסוציאליות. אף אם הלקוח התקשר בעניין אחר, למשל בנושא פיטורים או שימוע, אנו בודקים את מלוא הזכויות בתלושי השכר על-מנת לבחון האם יש זכויות נוספות שיש לדרוש מהמעסיק.

תמיד עדיף לבדוק את ההפקדות לקרן הפנסיה עם עורך-דין לדיני עבודה.

עורך-דין אורי שאבי בעל נסיון רב שנים בדיני עבודה, וכפועל יוצא עסק רבות בחישוב, חוות-דעת ותביעות בנושא קרן פנסיה של עובדים. בעבר שימש עו"ד אורי שאבי כמשווק קרנות פנסיה של חברת "מיטב קופות גמל", ונסיונו מגיע גם מתחום זה.

רק עו"ד לדיני עבודה ידע לזהות את הבעיות שעולות מתלוש השכר, ידע לומר אילו רכיבי שכר מחוייבים בהפקדה לקרן פנסיה ויוכל להוציא מכתב דרישה למעסיק. במקרה כזה, עורך-הדין יוכל להמשיך ולייצג את הלקוח גם בתביעה במידת הצורך. אין טעם ואין צורך לשלם לגורם אחר כמו רואה חשבון או חשב שכר לפני שמגיעים לעורך-דין לדיני עבודה.

כמובן, אם העובד רוצה לבדוק את תנאי הפוליסה וקרן הפנסיה, מבחינת דמי ניהול, תשואה וכדומה – יש להוועץ בעניין זה עם סוכן ביטוח פנסיוני.

תהליך הבדיקה

על מנת לבדוק את תקינות ההפקדות לקרן פנסיה, על העובד להביא עמו דוחות שנתיים מקרן הפנסיה וכן את תלושי השכר שלו. אם חלק מהמסמכים חסרים – אנו פונים למעסיק על-מנת שימסור אותם. כדאי לדעת שהמעסיק חייב למסור לעובד העתק מתלושי השכר. 

אנו בוחנים האם ההפקדות בוצעו באופן תקין בהתאם לצו ההרחבה, אנו בודקים האם קיימים צווי הרחבה הנותנים תנאים עודפים לעובדים בענפים מסויימים, אנו בודקים האם המעסיק הפקיד על כל מרכיבי השכר המחייבים הפקדה ומבצעים בדיקות נוספות.

מה ניתן לעשות אם המעסיק לא מפקיד לקרן הפנסיה באופן תקין

מעסיק שאינו מפקיד כספים באופן תקין לקרן פנסיה עלול לספוג קנסות ממשרד הכלכלה – קרא עוד בנושא זה

כמובן שבמקרה כזה ניתן לפנות לעורך-דין לענייני עבודה, לשלוח למעסיק מכתב התראה ובמידת הצורך להגיש תביעה לחיוב המעסיק בבית-הדין לעבודה.