בדיקת פיצויים לעובד

בדיקה וחישוב של פיצויי פיטורים כדאי לבצע אך ורק עם עורך-דין לדיני עבודה. חשב שכר או רואה חשבון לא ידעו לבצע את החישוב באופן מדוייק כמו עורך-דין לענייני עבודה שידע אילו מרכיבים יש לקחת בחשבון מבחינת דיני העבודה, על אילו חלקים במרכיב הפיצויים חל סעיף 14 וכדומה.

עורך-דין אורי שאבי בעל נסיון רב שנים בדיני עבודה, וכפועל יוצא עסק רבות בחישוב, חוות-דעת ותביעות בנושא פיצויי פיטורים של עובדים. 

רק עו"ד לדיני עבודה ידע לזהות את הבעיות שעולות בחישוב ויוכל להוציא מכתב דרישה למעסיק. במקרה כזה, עורך-הדין יוכל להמשיך ולייצג את הלקוח גם בתביעה במידת הצורך. 

בדיקת פיצויים עם מחשבון פיצויי פיטורים

אין אף מחשבון פיצויי פיטורים שידע לבצע חישוב נכון. פיצויי פיטורים מחושבים, ככלל, לפי משכורת אחרונה כפול מספר שנות העבודה. בחישוב פיצויי פיטורים יש לקחת בחשבון, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:

א. תקופת העבודה;

ב. שינוי בהיקף המשרה בכל שנה ושנה מתקופת העבודה;

ג. חישוב לפי תקופות משתנות במקרה של הפחתת שכר;

ד. חישוב לפי תקופות משתנות במקרה של שינוי בתפקיד;

ה. לקיחה בחשבון של חופשה ללא תשלום;

ו. לקיחה בחשבון של ממוצע עמלות, ומנגד לא לקחת בחשבון מרכיבים כמו בונוס;

ז. חישוב מלא או חלקי לפי סעיף 14 וחישוב מלא או חלקי לפי משכורת אחרונה.

כאמור, אין שום מחשבון פיצויי פיטורים שידע לקחת בחשבון את כל הפרמטרים המפורטים לעיל ולבצע חישוב נכון. מחשבוני פיצויי פיטורים, ככלל, לוקחים את המשכורת הקובעת ומכפילים בתקופת העבודה. זהו חישוב פשוט ובסיסי שלא מתאים במקרים רבים.

עמלות ובונוסים בחישוב הפיצויים

על פי הדין, עמלות שמשולמות לעובד מדי חודש – כמו למשל עמלות מכירה במקרה של סוכן מכירות – הינן חלק בלתי נפרד מהשכר ועל-כן המעסיק מחוייב לקחת אותן בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים. ישנם פרמיות ובונוסים שונים שאינם נלקחים בחשבון. בחישוב הפיצויים יש לדעת אילו מרכיבים נכנסים לחישוב ואילו לא.

קרא עוד אודות עמלות ובונוסים בחישוב פיצויים  »

טעויות נפוצות בחישוב פיצויי פיטורים

· עובדים ומעסיקים רבים סבורים שעמלות משתנות לא נלקחות בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים – טעות!

· עובדים רבים סבורים שסכום שמשולם באופן קבוע כמו גמול שעות נוספות גלובאלי – חייב להילקח בחשבון בחישוב הפיצויים – טעות!

· מעסיקים רבים לא מודעים לעובדה שהסכומים שמופקדים לקרן פנסיה לפי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק חל עליהם סעיף 14 באופן אוטומטי!