דיני עבודה אורי שאבי 
                                                                                                                          
 
 

 
የጠበቃ ኡሪ ሻቪ ቢሮ

ለሠራተኞችና ለአሠሪዎች የጥብቅና እና የፍትህ አገልግሎት ሰጭ ቢሮ

የጠበቃ ቢሯችን ቴላቢብ ከተማ እዝራኤሊ በተባለው ማእከል ከቅኒዩን እሥራኤሊ አቅራቢያ ይገኛል።
ቢሯችን የሰራተኞችን መብቶች በሚመለከቱ ጉዳዩች በዘርፉ በሰለጠኑ ጠበቆች አማካኝነት የሚያስፈጽም ብቻኛ ቢሮ ነው። ቢሯችን ከ2003 ዓ.ም አንስቶ አስካሁን በመላው ሀገሪቱ የሚገኙትን ሠራተኞች በመወከል በሰራተኞች ፍርድ ቤት በሚያደረገው ክርክር ደንበኞቹን በሚያረኩ ውጤቶች መልካም ሥም ያተረፈ ታዋቂ ቢሮ ሆኗል።
**  አብዛኛውን ጊዜ እኛ የምናስፈጽማቸው የፍርድ ቤት መዘገብ ሂደቶች አገልግሎት ወይም የድካም ዋጋ ከደንበኞቻችን የምናስከፈለው የፍርድ ቤት ውሳኔ ጥሩ ውጤት ማስገኘት አንጻር ነው።
  • የጠበቃ በለ ሙያዎች አማካኝነት ለፍርድ ቤት የቀረቡ አቤቱታ
     ሂደቶች ከሙያ አንጻር እናስፈጽማለን።
  • ሠራተኞች መብታቸው እንዲከበርላቸው የሚያቀርቧቸው ጥያቄዎችና  ያለ አግባብ ከሥራ ሲፈናቀሉና ከሥራ መሰናበቻ ካሣ ከአሠሪዎቻቸው ዘንድ ለመቀበል የሚቀርቡትን አቤቱታ እኛ በጥብቅና ሠራተኞችን ወክለን በፍርድ ቤት በመከራከር ብዙ ልምድ አካብተናል።
  • አሠሪ ሠራተኛው ጡሩታ በሚወጣበት ጊዜ የሚጠወርበት ገንዘብ በየወሩ አሟልቶ ካልከፈለለት ሠራተኛውን ወከልን በፍርድ ቤት እንከራከራለን።
  • አሠሪው ነፈሰ ጡር ሠራተኛዋን ከሥራ ካሰናበታት ወይም ሆነ ብሎ ሥራ ከካበደባት እሷን ወክለን በሠራተኛው ፍርድ ቤት እንከራከራለን።
  • በአሠሪዎችና በቅጥር ሠራተኞች መካከል የሥራ ሥምምነት ውል ወይም  ሆዜ ሰነድ እናረቃለን። ለአሠሪዎች የማያቋረጥ ፍትህን የተመለከቱ ምክሮችን እንለግሳለን። ሥነ ምግባርን በሚመለከቱ ሂደቶቸን እንከታተለን ፤ ሠራተኞችን ወክለን በሠራተኛው ፍርድ ቤት እንሟገታለን።
ፍትህን በሚመለከቱና የሥራ ዓለምን የሚመለከቱ ጉዳዩች በነጻ ያለ ገንዘብ ክፍያ ከጠበቃ ዘንድ የምክር አገልግሎት ለመቀበል በቴሌፎን ቁጥር 03.6091103 ደውሉ። ወይም መልእክት ያስቀሩ መልሰን እንደውልልዎታለን።
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות לעו"ד אורי שאבי, עורך דין דיני עבודה בתל אביב |  תל אביב, מרכז עזריאלי, הבניין המשולש, קומה 28

איך מגישים תביעה | מפת האתר | צור קשר