איך מפטרים עובד או עובדת?

כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד, עליו לעמוד במספר כללים משפטיים. הפרה של אחד הכללים עלולה לחשוף את המעסיק לתביעה כספית מצד העובד. 

הליך שימוע

לפני פיטורים של כל עובד, על המעסיק לערוך לעובד הליך שימוע. להליך זה מספר כללים ושלבים עליהם ניתן לקרוא כאן במאמר זימון לשימוע.

במקרים רבים, עובדים מרגישים פגועים מכך שפוטרו. מעבר לעובדה שפיטורים עשויים לגרום לעובד למצוקה כלכלית, הדבר עשוי לגרום לעובד לפגיעה נפשית ולעוגמת נפש. לפיכך, הליך שימוע עשוי לגרום לעובד להרגיש שמישהו הקשיב לו, ולא קיבל החלטה חפוזה כלאחר-יד. עניין זה לבדו עשוי להפיס את העובד מלהגיש תביעה כספית כלשהי.

פיטורים של עובד ללא הליך שימוע תחשוף את המעסיק לתביעה מצד העובד. עצם הגשת התביעה תגרום למעסיק לבזבוז זמן, טרחה ועלויות, עוד לפני תוצאה שבה הוא עלול להיות מחוייב בפיצוי כספי לטובת העובד.

מכתב פיטורים, מסמכי סיום העסקה וגמר חשבון

לאחר הליך השימוע, אם המעסיק בוחר לפטר את העובד, עליו למסור לו מכתב פיטורים, טופס 161 והודעה על תקופת עבודה (מכתב בו יצויינו מועד תחילת העבודה ומועד סיומה).

לאחר סיום העבודה, יש לשלם לעובד את כל זכויותיו בתלוש השכר האחרון, ולבצע למעשה גמר חשבון.

הודעה מוקדמת

במכתב הפיטורים, על המעסיק להתייחס לנושא ההודעה המוקדמת עד לסיום העבודה. כל עובד זכאי להודעה מראש לפני סיום עבודתו, כלומר, לזמן עבודה נוסף מרגע הפיטורים ועד מועד סיום העבודה. אורך ההודעה מתחיל בהודעה של יום אחד בלבד, לעובד שעבד חודש אחד, ועד להודעה באורך של חודש שלם, לעובד ותיק.

איך מפטרים עובדת בהריון

על-מנת לפטר עובדת בעת הריון או בעת טיפולי פוריות (עובדת בעלת ותק של 6 חודשים לפחות) – יש צורך לקבל היתר לפיטורי עובדת בהריון מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה.

לשם כך, יש להגיש בקשה מנומקת ולמלא הצהרה וטפסים יעודיים. 

הממונה בודקת את הטענות, משוחחת עם הצדדים, ומחליטה האם לאשר או לסרב לבקשת הפיטורים.

לפני הגשת הבקשה, כדאי לערוך לעובדת הליך של שימוע.

בכל מקרה, כדי לנהל את הליך הבקשה בסיוע של עורך דין לענייני עבודה.

איך מפטרים עובד שמחבל במכוון בעבודה כדי להיות מפוטר

עובד שמחבל במכוון בעבודה, מאחר לעבודה או מזלזל בעבודה, במטרה להיות מפוטר, ובמטרה לקבל פיצויי פיטורים ודמי אבטלה, ניתן כמובן לפטר באופן רגיל לאחר הליך של שימוע. יתכן מאוד שעובד כזה יוותר על הליך השימוע ויבקש מכתב פיטורים באופן מיידי. בהסכמה חתומה על ויתור של הליך שימוע ניתן למסור לעובד מכתב פיטורים.

לעתים מעסיקים שואלים האם ניתן לשלול מעובד כזה פיצויי פיטורים והאם ניתן לתבוע אותו על נזקים. ככלל, התשובה היא – לא! רק עובד שפעל באופן פלילי או קיצוני, למשל גנב כסף או רכוש מהמעסיק, או נקט בדרך פלילית אחרת כגון הטרדה מינית חמורה או תקיפה – ניתן לשלול ממנו פיצויי פיטורים או לתבוע ממנו פיצוי – ואף אז הדבר יהיה כפוף לביקורת והחלטה סופית של בית-הדין לעבודה.