איך להתפטר מהעבודה ולקבל פיצויים

איך להתפטר מהעבודה ולקבל פיצויים

בדרך-כלל עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים (חישוב פיצויים – בדרך כלל משכורת חודש לכל שנת עבודה) כאשר הוא מפוטר. לצד זאת, ישנם מקרים רבים בהם עובד יכול להיות זכאי לפיצויי פיטורים גם אם העובד מתפטר. 

למשל:

– עובד שמתפטר לאחר שעבר את גיל הפרישה.

– עובד שמתפטר עקב מצב רפואי שלא מאפשר לו להמשיך לעבוד.

– עובד שמתפטר עקב גיוס לצה"ל.

קיימים בחוק מספר מקרים נוספים נפוצים פחות.

כאשר עובד מתפטר עם זכאות לפיצויים הוא נחשב כמי ש"התפטר בדין פיטורים", כלומר התפטר בנסיבות שזכויותיו זהות למי שפוטר, וכך הוא זכאי הן לפיצויי פיטורים והן לדמי אבטלה.

עובד שמתפטר עקב שינוי או הרעת תנאים

המקרה הנפוץ שבו עובד עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים מלאים כשהוא מתפטר, הוא הרעת תנאי עבודה

לצד המושג הרעת תנאי עבודה ישנם מושגים שונים כגון: שינוי בתנאי עבודה, הפרת הסכם עבודה, התעמרות בעבודה וכדומה. במקרה של כל אחד ואחד מהם, עשוי העובד להיות זכאי לפיצויי פיטורים אם יבחר להתפטר.

עובד זכאי לפיצויי פיטורים במקרה שהתפטר מהעבודה עקב יחס אישי לא תקין או עקב אי תשלום זכויות מצד המעסיק, בתנאים הבאים:

א. המעסיק נוהג עם העובד באופן בלתי חוקי, מבחינת יחס או תנאי שכר (למשל – נוהג לקלל את העובד, או משלם את שכרו באיחור).

ב. העובד התריע בפני המעסיק על כך שהוא אינו מסכים עוד להתנהגות הבלתי חוקית.

ג. המעסיק המשיך לנהוג באופן בלתי חוקי.

ד. העובד התפטר מהעבודה עקב התנאים הבלתי תקינים תוך זמן קצר וסביר לאחר הישנות המקרה.

כלומר, אף אם המעסיק נהג באופן מחפיר ביותר – לא שילם שכר בזמן, נהג לצעוק על העובד, ונהג בדרכים נוספות בלתי תקינות כלפי העובד – לעובד ישנה אפשרות להתפטר תוך זכאות לפיצויי פיטורים רק במשך זמן קצר. אם המעסיק יתקן את כל הליקויים וינהג בכבוד ובאופן תקין, והעובד ימשיך לעבוד מספר חודשים נוספים ולא יתפטר – הוא לא יוכל עוד להתפטר בדין פיטורים עקב סיבה זו.

במקרים חמורים ביותר, עובד יהיה זכאי להתפטר באופן מיידי, אף בלי חובה להתריע בפני המעסיק מראש – למשל, עקב אלימות בעבודה מצד המעסיק, הטרדה מינית או אלימות מילולית קשה, עקב אי תשלום שכר לאורך זמן רב וכדומה.

חשוב לזכור – כאשר מעסיק לא משלם לעובד את מלוא זכויותיו בצורה תקינה – שעות נוספות, פנסיה, דמי חג, נסיעות וכדומה – העובד רשאי לפעול כמפורט לעיל ולהתפטר בדין פיטורים. כדאי לעשות זאת עם ייעוץ של עורך-דין לענייני עבודה.

על מה חשוב להקפיד לפני שמתפטרים

לעתים רבות עובד מרגיש שזכויותיו קופחו, שהיחס כלפיו אינו תקין והוא מחליט לפעול לבדו, ללא ייעוץ. העובד משוחח עם המעסיק, מביע את טרוניותיו ולבסוף מתפטר, לעתים בחמת זעם ולעתים עם מכתב מנומק. במקרים רבים פעולות שנעשות ללא ייעוץ יגרמו לעובד לנזק כספי.

למשל, אם העובד לא יוכל להוכיח, בדיעבד, את ההתנהגות של המעסיק, אז לא תהיה אפשרות להוכיח שההתפטרות היתה מוצדקת והעובד לא יזכה בפיצויי פיטורים.

למשל, אם העובד לא יוכיח שהוא שוחח עם המעסיק והתריע בפניו על הליקויים – אף זאת עשוי לשלול מהעובד את הזכות לפיצויי פיטורים מלאים, גם במקרים בהם ההפרה היתה מובהקת – למשל אי תשלום שכר במועד.

לכן, בכל מקרה, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה לפני שפועלים.

דוגמאות למקרים בהם העובד יכול להתפטר מהעבודה ולקבל פיצויים

– עובד שזכויותיו משולמות באיחור – למשל שכר שמשולם לאחר 10 בחודש, או הפרשות לקרן פנסיה שמתעכבות מדי חודש – יכול להתריע על כך בפני מעסיקו, ואם הבעיה תחזור על עצמה העובד יוכל להתפטר בדין פיטורים.

– עובד שמעסיקו החליט לשנות את תנאי העבודה. בעניין זה אין משמעות למה שכתוב בחוזה העבודה. אף אם בחוזה העבודה נכתבו שעות עבודה, תפקיד או תנאים מסויימים, אבל בפועל התנאים של העובד היו שונים לאורך זמן, העובד אינו חייב להסכים לחזור לתנאים שנקבעו מזמן בחוזה העבודה, והוא יהיה רשאי להתפטר בדין פיטורים.

– במקרים בהם חוזה העבודה קובע תנאים שאינם חוקיים. למשל, תשלום עמלות ללא שמופקד בגינן הפרשות לקרן פנסיה. או עבודה בשעות נוספות ללא תשלום. אף אם חוזה העבודה קובע תנאים אלה – הם בלתי חוקיים והעובד יוכל לדרוש תיקון בכל עת, ואם התיקון לא יבוצע העובד רשאי לדרוש הן את הזכויות עצמן והן פיצויי פיטורים.

מקרים בהם העובד לא רשאי להתפטר בדין פיטורים

במקרים הבאים עובד לא יהיה רשאי להתפטר בדין פיטורים, על-אף שבוצע ליקוי או שינוי בתנאי העבודה:

– מקרים בהם השינוי או הרעת התנאים התרחשו לפני זמן ממושך (יותר ממספר חודשים).

– מקרים בהם השכר או היקף המשרה או תנאי המשרה משתנים ואינם קבועים. במצב כזה, רק שינוי קיצוני יותר מאשר המקובל יכול להיחשב הרעת תנאים. למשל, עובד שהיקף משרתו משתנה מדי חודש, כך שיש חודשים בהם הוא עובד 100 שעות וישנם חודשים בהם הוא עובד 180 שעות. רק במקרה שלאורך מספר חודשים העובד יידרש לעבוד על הרף הנמוך או אף פחות מ-100 שעות וניתן יהיה להבחין בשינוי מהותי בהיקף העבודה יוכל להיחשב כהרעת תנאי עבודה.

– מקרים בהם המעסיק מקטין את מספר השעות הנוספות שהעובד נדרש לעבוד. על-פי פסיקת בית-הדין לעבודה, צמצום עבודה בשעות נוספות לא נחשב כהרעת תנאי עבודה.

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן