עובד יקר,

לפני שאתה מוסר מכתב התפטרות למעסיקך, חשוב שתקרא את המאמר בעניין "הרעת תנאי עבודה" שמופיע בצד ימין.
ישנם מקרים בהם עובד רשאי להתפטר, תוך זכאות לתשלום פיצויי-פיטורים. לפני ההתפטרות יש להקפיד על הכללים המפורטים במאמר. עובד שמתפטר בדין פיטורים זכאי גם לתשלום דמי אבטלה כאילו פוטר.

אם, בכל-זאת, אתה מעוניין להתפטר, יש להקפיד למסור למעביד הודעה בכתב, ולתת הודעה מוקדמת לפני ההתפטרות, לפי הוראות חוק הודעה מוקדמת. בדרך-כלל הודעה מוקדמת תהיה יום אחד על כל חודש עבודה עד למקסימום חודש ימים, אלא אם חוזה עבודה קובע הודעה ארוכה יותר.

אין חובה לכתוב מה סיבת ההתפטרות, אבל אם הסיבה קשורה במחדל של המעביד, כמו אי תשלום משכורת במועד או יחס פוגע ומשפיל, חשוב לרשום זאת במפורש במכתב.

להלן נוסח מכתב התפטרות סטנדרטי:(תאריך)

לכבוד (שם המעביד)

הנדון: מכתב התפטרות

אני מודיע בזה על התפטרותי מהעבודה.

אני מתפטר בגלל ___________ (אי תשלום זכויות כדין / מעבר דירה / לידה / סיבה אחרת)

התפטרותי תכנס לתוקף ביום _______, עם תום תקופת ההודעה המוקדמת.

בברכה,

________
(שם העובד)


 

התקשר עכשיו 03-6091103 לייעוץ ראשוני בלא תשלום עם עורך דין דיני עבודה.  תל-אביב, מרכז עזריאלי, הבניין המשולש, קומה 28.

 עורך דין לענייני עבודה בתל אביב | איך מגישים תביעה | מהעתונות | מפת האתר