יחסי עובד מעביד - פרילנסר:

על-פי פסיקת בתי-הדין לעבודה, גם פרילנסר או קבלן עצמאי, אשר אינו מקבל תלוש שכר אלא שכרו משולם כנגד קבלה או חשבוניות, יכול להחשב כעובד לכל דבר ועניין, והוא עשוי להיות זכאי לזכויות סוציאליות כמו של עובד, ובין-היתר לפיצויי-פיטורים.

בית-הדין לעבודה בוחן את ההתקשרות בין הצדדים באמצעות מבחנים שנקבעו בפסיקה, ומחליט האם מדובר ביחסי עובד מעביד, אשר מכוחם זכאי העובד לזכויות סוציאליות שונות, או שמא מדובר בפרילנסר-עצמאי, ובקשר חוזי רגיל בין הצדדים. 


לייעוץ ללא התחייבות 03-6091103 >>


פרילנסר או שכיר? עצמאי שכיר?


בדרך כלל, המבחנים השונים יתנו תשובות שונות, אך מכלול הסממנים הוא שמכריע בלבחינת קיום יחסי עובד מעביד, ומטים את הכף לצד זה או לצד האחר. להלן חלק מהמבחנים שהתגבשו בפסיקת בית-הדין לעבודה:

מבחן ההשתלבות - מבחן ההשתלבות במקום העבודה, מכיל למעשה שני מבחני משנה, האחד בפן החיובי, והשני בפן השלילי:

הפן החיובי: העובד משתלב בעבודה במפעל. אם העבודה של העובד מהווה חלק אינטגרלי מהפעילות של העסק או פעילות  משלימה, והאם בעצם היעדרו של העובד יש כדי לפגוע בפעילות הרגילה של המפעל.

הפן השלילי: העובד אינו בעל עסק עצמאי ונפרד משלו, אשר נותן שירותים למפעל באופן חיצוני. על מנת לבחון זאת, בודקים האם אותו עובד נושא בהוצאות העסק, האם הוא נושא ברווח והפסד, האם הוא שוכר משרד, האם הוא מעסיק עובדים וכו'. למשל, אם המפעל נושא בהוצאות טלפון, נסיעות וכו', תהא נטייה להחיל יחסי עובד מעביד.
 

מבחן הפיקוח והשליטה - יש לבחון מהי מידת הפיקוח שיש למפעל כלפי העובד. אם הפיקוח הינו יותר אינטנסיבי, הנטייה תהיה לראות באותו אדם כעובד ולא כקבלן. בעניין זה, ככל שהיקף המשרה גדול יותר - תהא נטייה להכיר בקיום יחסי עובד מעביד.

מבחן הביצוע האישי - לפי מבחן זה בודקים קיום קשר אישי בין האדם שמבקשים לקבוע מעמדו כעובד לבין המפעל. אם אותו עובד נוהג לשלוח מחליפים בימי היעדרותו - הרי שיש לראותו כקבלן.

מבחן הציוד - לפי מבחן זה, בודקים מי נושא בעלויות של כלים לביצוע העבודה. כמובן, שככל שהמפעל נושא בהוצאות של מכונית, טלפון נייד וציוד מקצועי לביצוע העבודה - תהא נטייה להחיל יחסי עובד מעביד.

משך ההעסקה - ככל שמשך ההעסקה ארוך יותר, תהיה נטייה להכיר ביחסי עובד מעביד; זאת, מכיוון שפרילנסר מבצע פעולה חד-פעמית או פרוייקט חד-פעמי, ואילו עובד שכיר ממשיך ועובד עבור החברה במשך תקופה של שנים רבות, באופן קבוע.

מבחן התלות - יש לבחון את תלות הצדדים האחד בשני: את חובת העובד לעבוד, ואת חובת המעסיק לספק עבודה. בנסיבות שקיימות התחייבויות כאלה, ייראו בצדדים כעובד ומעביד.


מספר פסקי-דין בתיקים שניהל משרדנו ובהם הוכרו יחסי עובד מעביד:

▪ הכרה ביחסי עובד מעביד לעורכת מגזין >>

▪ 
הכרה ביחסי עובד מעביד לעובד בחברת הייטק >>

▪ 
הכרה ביחסי עובד מעביד למעצבת ברשת חנויות >>


חלק מהשאלות שנשאלות על-מנת לבחון האם מתקיימים יחסי עובד מעביד:
 
האם השירותים שמספק העובד הם חלק בלתי נפרד מפעילות החברה?
האם המעביד מפקח על עבודתו של העובד ועל שעות עבודתו?
האם ההתקשרות נמשכת תקופה ארוכה או שהיא לצורך פרוייקט ספציפי?
האם העובד מספק שירותים לגורמים נוספים או לחברה אחת בלבד?
האם העובד סיפק את השירותים באופן אישי או באמצעות קבלני משנה או עובדים אחרים?
האם מדובר בעבודה בהיקף של משרה מלאה?
האם הציוד המשמש לצורך ביצוע העבודה שייך למעסיק או לפרילנסר?

כל אחת מהתשובות תלקח בחשבון, ואין תשובה אחת שתכריע.

טענות קיזוז מצד המעביד:

גם אם נקבע כי בין צדדים קיימים יחסי עובד מעביד, רשאי המעביד לטעון לזכות קיזוז, אשר תשלול תשלום הזכויות הסוציאליות מהעובד. המעביד צריך לעמוד בשני תנאים מצטברים: האחד, כי שילם לעובד שכר גבוה מזה שהיה משלם לו, אם היה העובד מקבל תלוש-שכר כעובד מן המניין; השני, שנחתם חוזה הקובע שהמעביד רשאי לבצע קיזוז שכזה, או שהעובד הוא זה שדרש לעבוד כנגד חשבוניות ולא כנגד תלוש שכר. כלל זה הוחמר עוד יותר בפסיקה עדכנית בה נקבע שדי בכך שהמעביד יוכיח שהשכר הכולל של ה"פרילנסר" לא נופל מעלות שכרו הכוללת של עובד שכיר מקביל באותם תנאים.

חישוב הזכויות:

לאחר שבית-הדין קובע שבין הצדדים חלו יחסי עובד מעביד, הוא עשוי לקבוע מה היה השכר הרגיל שהיה מקבל העובד, אם הוא היה עובד שכיר מן המניין. בנסיבות אלה, ייחשב בית-הדין את התשלומים הנוספים ופיצויי הפיטורים, לפי אותו שכר מוערך. 
 

מה על המעביד לעשות כדי להגן על עצמו?
 
אין הגנה מלאה על מעביד במקרים בהם מתקיימים יחסים מובהקים של עובד ומעביד. עם זאת, אם המעביד בוחר בכל זאת להעסיק אדם כפרילנסר, כדאי שיחתים אותו על חוזה מתאים הכולל הצהרות והתניות שעשויות לסייע לו במקרה של תביעה מצד העובד. 


קיראו עוד: 

▪ עריכת הסכם עבודה >>

 

 
לייעוץ ראשוני עם עורך-דין דיני עבודה - התקשר/י 03-6091103
או השאר פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם
 

 

 

כל הזכויות שמרורות לעו"ד אורי שאבי, עורך-דין לדיני עבודה 2003 - 2018 |  תל-אביב, מרכז עזריאלי, הבניין המשולש, קומה 28

איך מגישים תביעה | מהעתונות | מפת האתר | צור קשר