צו מניעה במקרה ש​ל פיטורים  

בקשה לצו מניעה

עובד שפוטר שלא כדין, רשאי להגיש לבית-הדין לעבודה בקשה למתן צו אשר ימנע ויבטל את הפיטורים. הצו מכונה "צו מניעה". מדובר בהחלטה שיפוטית אשר אוסרת על המעביד לפטר את העובד ומבטלת למעשה את הפיטורים.

צו מניעה ניתן רק במקרים חריגים וחמורים, בנסיבות של פיטורים שלא כדין, אשר עלולים לגרום לעובד לנזק גדול ובלתי הפיך.

לדוגמא: פיטורים לאחר שנות עבודה רבות שנים ספורות לפני גיל פרישה (גיל 67); או בנסיבות של עובד שפוטר עקב חשיפת שחיתות חמורה בחברה ציבורית או ממשלתית והמעסיק פיטר אותו עקב מעשה החשיפה של השחיתות; או בנסיבות של פיטורים במהלך הריון בניגוד לחוק עבודת נשים.


 

צו מניעה זמני - צו מניעה ק​בוע

מאחר שהליך משפטי נמשך זמן רב, תחילתו של הליך צו מניעה מותנה בהגשת בקשה דחופה ל"צו מניעה זמני". הכוונה היא לצו שניתן למשך ההליך המשפטי ועד לתום ההליך המשפטי. הצו יכול להפוך לקבוע בסופו של ההליך המשפטי, בהחלטה נפרדת - זהו "צו מניעה קבוע".

בקשה לצו מניעה יש להגיש בדחיפות רבה. עובד שפוטר אינו יכול להגיש בקשה לצו מניעה חודשים לאחר שפוטר. הוא חייב להגיש את הבקשה ואת התביעה מייד, בתוך ימים עד שבועות ספורים לכל היותר, ולמעשה העדיפות היא שהבקשה תוגש עוד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת וכמה שיותר מהר. התעכבות עם הגשת בקשה עלולה להביא לדחיית הבקשה בטענה של "שיהוי". כלומר, עקב כך שהעובד השתהה בהגשת הצו, היא עילה טובה שלא לקבל את הבקשה כלל ולדחות את הבקשה ואת התביעה לצו מניעה. 


הגשת תביעה כספית לצד הבקשה לצו מניעה זמני


בדרך-כלל, לצד הבקשה לצו מניעה, מגיש העובד גם תביעה כספית. את התביעה ניתן להגיש בחלוף 7 ימים ממועד הגשת הבקשה הדחופה לצו מניעה זמני, או במועד מאוחר יותר אם בית-הדין מאפשר זאת. התביעה הכספית תיסוב, בדרך-כלל בנושאים הקשורים לפיטורים - הנזק שנגרם כתוצאה מהפיטורים - נזק כספי, נזק של אבדן הכנסה עתידית והתקדמות מקצועית ונזק של עוגמת נפש. ככל שלעובד טענות כספיות נוספות שלא קשורות לפיטורים אלא לזכויות סוציאליות אחרות שלו - הוא צריך לפרטן כבר בשלב זה במסגרת התביעה הכספית.


לנוכח העובדה שישנה חשיבות רבה לקבל החלטה בבקשה לצו מניעה באופן דחוף, על-מנת לדעת האם העובד רשאי להמשיך בעבודתו או שהפיטורים נכנסים לתוקף - הרי שהחלטה בצו המניעה ניתנת בדרך-כלל בתוך ימים ספורים. התביעה הכספית מתבררת בנפרד במסגרת הליך משפטי רגיל, שנמשך זמן ממושך.

בהמשך מאמר זה דוגמא לבקשה לצו מניעה שהגיש משרדנו.


 


לייעוץ ראשוני עם עורך-דין דיני עבודה - התקשר/י 03-6091103
או השאר פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם

 

 

בבית-הדין האזורי לעבודה                                                                                                                     בשא     08/

בתל-אביב-יפו  

                                               

בעניין:

ק. ח. (ת"ז ...........)

 

 

 

באמצעות עוה"ד אורי שאבי

 

ממרכז עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 28

דרך מנחם בגין 132 תל-אביב 67011                                                                    המבקש

 

 

- נ ג ד -

 

התעשייה האווירית לישראל

מנמל התעופה בן-גוריון, לוד 70100

טל' 9358111  פקס' 9358092                                                                                      המשיבה

 

 

בקשה למתן סעדים זמניים

 - במעמד צד אחד -

- בדלתיים סגורות -

 

ביום 6.8.2008, פנה המבקש אל מנכ"ל המשיבה, והתריע בפניו, בין-היתר, על אי-סדרים וליקויים חמורים בניהול הספרים של המשיבה, שהם בבחינת מעשי שחיתות בלתי-חוקיים, לכאורה.

 

באותו יום ממש קיבל המבקש זימון ל"שימוע". הזימון לשימוע לא פרט את הסיבות לפיטורים.

 

במקביל לנסיונו להעלות את הליקויים מול מנהליה הבכירים של המשיבה, פנה המבקש למשרד מבקר המדינה והעלה בפניו, בתלונה, את טענותיו לאי-הסדרים.

 

לאחר דין ודברים, ביום 7.10.2008, קיבל המבקש הבהרה; לפיה, עילת הפיטורים הינה, כביכול, "בעיקר בגלל מערכת היחסים הבין-אישית והתנהלותך מול עובדים במפעל לרבות התבטאויותיך הלא ראויות והתנהגותך כלפי הממונים עלייך".

 

ביום 2.12.2008, לאחר שימוע שנערך "למען הפרוטוקול", קיבל המבקש את החלטת המשיבה לסיום עבודתו ביום 8.12.2008, תוך מתן הודעה מוקדמת של שבוע, בלבד.

 

בנסיבות ברורות-כשמש אלה, יש להחיל, בין-היתר, את הוראות חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), וליתן צו האוסר את פיטוריו של המבקש!

 

עיקרי הבקשה:

 

בית-הדין הנכבד מתבקש ליתן למבקש סעדים זמניים כנגד המשיבה, עד למתן החלטה אחרת בתיק העיקרי, אשר יוגש עד ליום חמישי, 11.12.2008, כדלקמן:

 

א.           בשל היותה של המשיבה מפעל תעשייה ביטחוני, ובשל רגישות החומר המצורף לבקשה זו, החושף מחדלים חמורים בניהול הספרים והדיווחים הכספיים של המשיבה, מבוקש בזה כי ישקול כבוד בית-המשפט האם להורות על קיום הדיון בדלתיים סגורות;

 

ב.           צו מניעה ארעי, עד לקיום דיון בבקשה במעמד שני הצדדים;

 

ג.             צו מניעה זמני, האוסר על המשיבה לפטר את המבקש;

 

ד.           צו הצהרתי זמני, הקובע כי פיטורי המבקש היו שלא כדין ועל כן הם בטלים או שדינם להתבטל; וכפועל יוצא, צו עשה זמני, המורה למשיבה להשיב את המבקש לעבודה בפועל, באותם תנאי העסקה ושכר כפי שהינם כיום; זאת, עד למתן החלטה בתיק העיקרי;

 

ה.           להורות למשיבה לחשוף את דו"ח הביקורת אשר נערך על ידי מר יעקב נוס, סמנכ"ל ביקורת פנים, ביחס לטענות המבקש, והוגש, ככל הנראה, ביום 7.12.2008 למחלקת הכספים של מפעל להב.

 

נימוקי הבקשה:

 

מיקוד טיעוני המבקש

 

1.            עניינה של בקשה זו, הינה פגיעה קשה בזכותו ובחובתו של המבקש לבקר את ההתנהלות הבלתי-תקינה של המשיבה, בכל הקשור לענייני הדיווחים הכספיים, מקום שניסה המבקש לעמוד על ליקויים חמורים, לטובת המנהל התקין ולטובתה של המשיבה.

 

2.            המבקש יטען כי יש ליתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבה לפטרו, מהטעמים הבאים:

 

א.        פיטורים שלא כדין בעקבות חשיפת כשלים ומנהל לא תקין   השיקולים שעמדו לנגד עיני המשיבה בבסיס ההחלטה על פיטורי המבקש אינם שיקולים ענייניים, אלא רצונה לפטר את המבקש בשל חשיפת אי-סדרים כספיים, הגובלים במעשי שחיתות, לכאורה, בניהול הספרים והדיווחים הכספיים של מפעל להב (להלן: "אי-הסדרים").

 

ב.         הליך שימוע לא תקין - בהליך השימוע שנערך למבקש נפלו פגמים רבים, היורדים לשורשו של ההליך. בין-היתר: המשיבה לא העבירה למבקש את החומר הרלבנטי בנוגע לפיטוריו; את הליך השימוע ניהל האחראי לאי-הסדרים, תוך שהוא לוקה בניגוד עניינים חמור, ואשר דעתו, מטבע הדברים, הייתה "נעולה".

 

העובדות

 

3.            המבקש, יליד שנת 1959, מועסק בשירות המשיבה מחודש פברואר 1997 (דהיינו: כשתיים-עשרה שנים) ומתקרב לגיל 50.

 

4.            המבקש מועסק במשיבה כראש תחום BTP במנהל הכספים של מפעל להב. במסגרת תפקידו, אחראי המבקש על ניהול הכספים של מפעל להב. המבקש מילא את תפקידו במסירות, בנאמנות ובחריצות ומעולם לא קיבל ולו הערה אחת בנוגע לתפקודו המקצועי.

 

5.            המבקש, משרת נאמנה את החברה משך 12 שנות עבודתו, ואף זכה לפרס המנהל על עבודתו המקצועית לעילא אך לפני שנתיים. עבודתו של המבקש אצל המשיבה מהווה את מרכז חייו וממלאת את עולמו בתוכן.

 

תעודת פרס המנהל על עבודה מקצועית לעילא מחודש ספטמבר 2006 – מצ"ב כנספח "א"

 

 

6.            המשיבה הינה גוף ממשלתי הפועל תחת חסותו של משרד האוצר וחלים עליה הנורמות של השירות הציבורי.

 

7.            המבקש לא יכול היה לעמוד מנגד כאשר גילה את אי-הסדרים החמורים, ומתוך העדפת טובת המשיבה על פני טובתו האישית, פנה עוד ביום 31.7.2008 במייל  אנונימי אל מנכ"ל המשיבה, מר יצחק ניסן (להלן: "המנכ"ל"), לו צירף מצגת שכותרתה: "סודי ביותר – דיווח למנכ"ל תע"א – כשלים מהותיים בניהול המפעלי ובמנהל כספים הקשורים לניהול הכלכלי, חשבונאי, דיווחים פנימיים וכוח אדם" .

 

מכתבו של המבקש כולל המצגת מיום 31.7.2008 – מצ"ב כנספח "ב"

 

8.            שבוע מאוחר יותר, ביום 6.8.2008, משהיה ברור למבקש כי מתקיימת בדיקה שמטרתה לגלות את מקור המייל, החליט להקדים ולחשוף את עצמו ושלח אל המנכ"ל מייל המבקש פגישה אישית עמו למען יציג בפניו את הליקויים החמורים, ובמסגרתו אף התריע כי הכשלים האמורים "יובילו את המפעל לקריסה כלכלית לטווח הבינוני".

 

מכתבו של המבקש מיום 6.8.2008 – מצ"ב כנספח "ג"

 

9.            לתדהמתו של המבקש, כבר באותו יום, בתאריך 6.8.2008 קיבל מכתב מראש מנהל כוח-אדם, מר אמיר אהרוני, המזמנו לשימוע. הזימון לשימוע לא מפרט את הסיבות הנטענות לפיטורים.

 

מכתב הזימון לשימוע מיום 6.8.2008 – מצ"ב כנספח "ד"

 

10.        בעקבות דין-ודברים, וככל הנראה מתוך הבנת המשיבה כי הקשר בין מועד קבלת מכתבו של המבקש לבין הודעת הפיטורים וזימונו לשימוע "מובהק מדי", הוחלט ביום 10.8.2008 לדחות את מועד השימוע לתאריך מאוחר יותר, מבלי לקבוע את מועדו.

 

מכתב דחיית השימוע מיום 10.8.2008 – מצ"ב כנספח "ה"

 

11.        חרף בקשותיו, המבקש לא קיבל כל תשובה באשר לסיבות הנטענות לפיטוריו.

 

12.        במהלך החודשים אוגוסט וספטמבר 2008, נערכו פגישות רבות בין המבקש לבין מר יוסי מדמון, ראש מנהל ביקורת וכספים; שמטרתן, חשיפת אי-הסדרים ומסירת תלונותיו של המבקש אודות הליקויים להם הוא טוען.

 

13.        ביום 2.10.2008 קיבל המבקש הזמנה שנייה לשימוע, ליום 22.10.2008. הזימון הנוסף לא פרט, שוב, ולו במלה אחת, את הסיבות לפיטוריו של המבקש.

 

מכתב הזימון לשימוע מיום 2.10.2008 – מצ"ב כנספח "ו"

 

14.        בעקבות הזימון הנוסף, שאינו מאזכר כל עילה לפיטורים, וחרף בקשתו של המבקש לקבלת הפירוט האמור, שלח המבקש, ביום 5.10.2008 בקשה בכתב לראש מנהל משאבי אנוש, מר אמיר אהרוני, במסגרתו ביקש את פירוט הסיבות לשימוע ולמהלך הפיטורים.

 

מכתבו של המבקש מיום 5.10.2008 – מצ"ב כנספח "ז"

 

 

15.        ביום 7.10.2008 קיבל המבקש תשובה לקונית וחסרת פירוט; לפיה, כוונת הפיטורים נובעת, כביכול: "בעיקר בגלל מערכת היחסים הבין אישית והתנהלותך מול עובדים במפעל לרבות התבטאויותך הלא ראויות והתנהגותך כלפי הממונים עלייך". השימוע נדחה ליום 2.11.2008.

 

מכתב התשובה של מר אמיר אהרוני מיום 7.10.2008 – מצ"ב כנספח "ח"

 

16.        בעקבות התשובה הלקונית שלח המבקש מכתב נוסף למר אמיר אהרוני, ביום 23.10.2008, במסגרתו ביקש פירוט הנימוקים והעילות באשר לכל אחת מן הטענות שהועלו נגדו על-פי הנוסח בן השורה אחת שקיבל.

 

מכתבו של המבקש מיום 23.10.2008 – מצ"ב כנספח "ט"

 

17.        ואולם, המבקש נתקל בחומה בצורה, וביום 26.10.2008 קיבל תשובה, ובה סרב מר אמיר אהרוני לפרט את הסיבות לפיטורים.

 

מכתבו של מר אמיר אהרוני מיום 26.10.2008 – מצ"ב כנספח "י"

 

18.        ביום 2.11.2008 התקיים הליך שימוע למבקש. יו"ר ועדת השימוע היה מר אמיר אהרוני, אשר אחראי – אישית – לאי-הסדרים, במינוי עובדים ובעזיבת עובדים מסיבית במינהל הכספים ומכאן שהוא לוקה בניגוד עניינים חמור. מובן מאליו, כי דעתו באשר לפיטורים היתה "נעולה". חבר ועדה נוסף הינו מר יעקב נוס, סמנכ"ל הביקורת, אשר לא פעל אף הוא לתיקון הליקויים החמורים ורק ביום 7.12.2008 הגיש דו"ח המתייחס לליקויים (בקשתו של המבקש לקבל את הדו"ח לידיו נענתה בשלילה, כפי שיפורט בהמשך), ומכאן שאף הוא נגוע בניגוד עניינים ועמדתו "נעולה".

 

19.        בסמוך לאחר השימוע, ביום 2.11.2008, ביקש המבקש את פרוטוקול השימוע; ואולם, מר אמיר אהרוני סירב למסור למבקש את הפרוטוקול. עד למועד כתיבת שורות אלה המבקש לא קיבל את פרוטוקול השימוע.

 

מכתבו של המבקש מיום 2.11.2008 – מצ"ב כנספח "יא"

 

 

20.        ביום 2.12.2008 (במכתב שבכותרתו מופיע התאריך 1.12.2008) התקבלה החלטת המשיבה לסיים עבודתו של המבקש במשיבה, כבר ביום 8.12.2008, כבר בתוך שבוע ימים!

 

מכתב הפיטורים מיום 2.12.2008 – מצ"ב כנספח "יב"

 

21.        בעקבות ההחלטה לפטרו שלח המבקש מכתב נוסף, ביום 2.12.2008, באמצעות מייל למנכ"ל, ובו חזר על טענותיו לאי-סדרים.

 

מכתבו של המבקש מיום 2.12.2008 – מצ"ב כנספח "יא"

 

22.        במקביל לנסיונו להעלות את הליקויים מול מנהליה הבכירים של המשיבה, פנה המבקש למשרד מבקר-המדינה והעלה בפניו את טענותיו לאי-הסדרים.

 

אישור על פנייתו של המבקש למבקר המדינה מיום 3.10.2008 – מצ"ב כנספח "יב"

 

23.        ביום 7.12.2008 הסתבר למבקש כי מר יעקב נוס, סמנכ"ל ביקורת פנים, הגיש הגיש לסגן ראש מינהל, מר גיא עדן,  דו"ח בעקבות חשיפת אי-הסדרים על-ידי המבקש. אולם, כאשר המבקש דרש לקבל עותק ממר משה ששון, ראש תחום חשבונאות ותקציב במינהל כספים של מפעל להב, נענה בתשובה מתחמקת ולא הצליח לקבל את הדו"ח לידיו. המבקש עותר בזה לחשוף את הדו"ח האמור.

 

24.        ביום 7.12.2008 שלחו הח"מ מכתב למשיבה, במסגרתו דרישה לבטל את הפיטורים, אך לא נענו עד למועד הגשת בקשה זו.

 

מכתב הח"מ מיום 7.12.2008 – מצ"ב כנספח "יג"

 

25.        שכרו של המבקש במשיבה עומד על סך של 19,700 ₪ (סך של 15,100 ₪ כשכר יסוד וסך של 4,600 ₪ כתנאים נלווים) וכן זכויות במסגרת ביטוח-פנסיוני והטבות נוספות.

 

תלוש שכר מחודש אוקטובר 2008 – מצ"ב כנספח "יד"

הסכם העסקה מיום 26.2.1997 – מצ"ב כנספח "טו"

הארכת הסכם העסקה מיום 12.2.2008 – מצ"ב כנספח "טז"

 

הטיעון המשפטי

 

קבלת החלטה על סמך שיקולים לא ענייניים

 

26.        המבקש יטען, כי ההחלטה על פיטוריו התקבלה שלא על סמך שיקולים מקצועיים וענייניים, וחרף מקצועיותו וההערכה המקצועית הרבה לה זכה לאורך 12 שנות עבודתו. כל מטרת הליך הפיטורים היתה לסלק את "מטרד" שביקר את אי-הסדרים החמורים בניהול הכספי.  

 

27.        קיים קשר סיבתי מובהק בין העלאת וחשיפת אי-הסדרים מצידו של המבקש לבין פיטוריו. במשך 12 שנים היה המבקש עובד מוערך אשר קיבל שבחים רבים על מקצועיותו, ובכלל זה פרס המנהל על עבודה מקצועית לעילא (ראה נספח א' המצ"ב), והנה, שבוע לאחר שהעלה את טענותיו לאי-סדרים, קיבל זימון לשימוע לפני פיטורים.

 

28.        כאשר היה ברור למבקש שמתבצעת בדיקה לאיתורו, הקדים וחשף את זהותו במכתבו למנכ"ל המשיבה. עוד באותו היום קיבל את הזימון לשימוע.

 

29.        במשך 12 שנים עובד מצטיין, ולאחר פחות מ- 12 שעות ממועד משלוח מכתב למנכ"ל אודות אי-הסדרים, הפך למועמד לפיטורים.

 

30.        המועד לשימוע נדחה, כאמור, למועד לא ידוע, אך משהבינו מנהלי המשיבה כי המבקש פנה למבקר המדינה הוחזר השימוע ומהלך הפיטורים המשיך במסלולו.

 

31.        אשר על כן, מעשה פיטוריו של המבקש נגוע בחוסר תם-לב, מנוגד לחוק, לפסיקת בית-הדין הארצי לעבודה, לכללי המנהל התקין, וכן פוגע חמורות בתקנת הציבור, בעיקרי הצדק הטבעי ובחופש העיסוק.

 

32.        סעיף 2 לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997 (להלן: "החוק"), קובע, כך:

 

                  "2.  (א)   לא יפגע מעביד בענייני עבודתו של עובד ולא יפטרו בשל כך שהגיש תלונה נגד מעבידו או נגד עובד אחר של אותו מעביד, או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור.

 

 

                         (ב)   לא יפגע ממונה מטעם המעביד בענייני עבודה של עובד, ולא יגרום לפגיעה בענייני עבודתו או לפיטוריו, בשל כך שהגיש תלונה נגד מעבידו או נגד עובד של אותו מעביד, או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור".

 

 

33.        סעיף 3 לחוק קובע את סמכות בית-הדין לעבודה לבטל את הליך הפיטורים וכן לפסוק פיצויים עד לגובה של 500,000 ₪ במקרים של פיטורים בניגוד להוראות החוק.

 

34.        הגנה על חושפי שחיתות היא ערך חברתי חשוב במאבק בשחיתות. קידומו של ערך זה חייב להיעשות תוך מתן הגנה מספקת על חושף השחיתות. הוראת סעיף 3א לחוק קובעת כי בתובענה של עובד בשל הפרת הוראות סעיף 2 לחוק, תהיה חובת ההוכחה על המעביד כי פעל שלא בניגוד להוראות הסעיף האמור, אם טרם חלפה שנה מיום הגשת התלונה, ואם הוכיח העובד כי המעביד פגע בתנאי עבודתו או פיטר אותו, וכי לא היתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפגוע בתנאי עבודתו או לפטרו, וגם כי התקיימו בו התנאים או הכישורים הנחוצים [ראה: בש"א (ת"א) 9044/07 אגם מעין נ' הסתדרות העובדים הלאומית בישראל, פורסם במאגר "נבו"].

 

35.        בענייננו, המשיבה פיטרה את המבקש בטרם חלפו שבועות ספורים מיום הגשת התלונה, ואין כל סיבה בהתנהגותו או במעשיו אשר מצדיקה פיטורים. המבקש הינו עובד מקצועי ומסור במשך 12 שנה בשירות המשיבה, אשר זכה לשבחים ולהערכה רבה על מקצועיותו.

 

36.        סדר פעולות העובד במקרים אלו קבועה בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה הקובעת כדלהלן:

 

"ההגנה לעובד תינתן לעובד בתנאי שניסה קודם לפעול בתוך הארגון והארגון לא נקט כל צעד לתיקון המצב" [ראה: מנחם גולדברג, נחום פיינברג, דיני עבודה, כרך ב', 2008, הוצאת סדן, פרק 30.2.1, עמ' 5, וגם עע 502/05 אסף גרטי נ' מדינת ישראל (לא פורסם)].

 

37.        הנה כי כן, המבקש ניסה במשך כשנה תמימה לתקן את הליקויים "בתוך הבית" ורק כאשר נואש מנסיונותיו, פנה למשרד מבקר המדינה.

 

38.        החלטת הפיטורים התקבלה על סמך שיקולים לא עניינים והיתה "מכורה" מראש והמבקש עלול להינזק חמורות כתוצאה מן הפיטורים:

 

א.      פגיעה כספית קשה – פיטורי המבקש משמעו פגיעה כספית קשה בהכנסותיו השוטפות של המבקש עד לגיל הפרישה, מקום שספק מתי ימצא מעסיק חלופי בתנאי השוק הקיימים כיום לאור המשבר הכלכלי ולאור גילו (בן כ-50).

 

ב.      פגיעה בחופש העיסוק – המבקש מועסק מזה 12 שנים במשיבה, והינו בן כ-50, מתמצא היטב בתחום הספציפי בו עוסקת המשיבה, וסביר כי יתקל בקושי רב למצוא עבודה חלופית באותם תנאי שכר.  בהקשר זה יצויין, כי הזכות לעבוד, כמו גם הזכות להפיק סיפוק במקום העבודה, הוכרה בפסיקה כזכות מעין-חוקתית אשר שלילתה פוגעת בכבוד האדם (ראה: עס"ק 1003/01 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' אי.סי.אי טלקום בע"מ, פד"ע לו, 289; עע' 164/99; דן פרומר צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ נ' רדגארד בע"מ, פד"ע לד 294).

 

ג.        תרומת המבקש למשיבה – המבקש, עובד מקצועי ומסור, שתרם רבות למשיבה במשך השנים, ואף זכה בפרס המנהל על עבודה מקצועית לעילא לפני שנתיים (ראה נספח א'). חשיפת אי-הסדרים במשיבה מוכיחה וממחישה עד כמה טובת המשיבה עמדה לנגד עיניו מעל טובתו האישית.

בשיחה שקיים המבקש עם מר יעקב נוס, סמנכ"ל ביקורת פנים, לפני כחודשיים אמר האחרון:

 

"בדקתי עליך ואמרו שאתה מקצוען ושאין כל תלונות עליך בצד המקצועי, אבל אמרו שאתה קשה".

 

ואכן, המבקש  מודה באשמת היותו "קשה". לו לא היה "קשה", היה מעלים עין מהליקויים החמורים שגילה והיה מעדיף לטמון ראשו בחול.

 

פגמים בהליך השימוע

 

39.        נקודת המוצא המשפטית היא, כי גוף ציבורי הכפוף לכללי המשפט המנהלי מחויב ליתן לעובד המועמד לפיטורים "זכות טיעון" או "זכות שימוע" טרם הכרעה בעניינו.

 

40.        ואכן, בית הדין הארצי לעבודה חזר ופסק, כי פיטורים שנעשו ללא שימוע או ללא שימוע נאות, נוגדים את כללי הצדק הטבעי ולכן אינם פיטורים כדין [ראה: עע' 1303/00 אלונה ליפשיץ נ' מדינת ישראל משרד החינוך, התרבות והספורט, עבודה ארצי, לג (93) 41; דב"ע נו/31-3 מדינת ישראל נ' ד"ר ארנון בונה, עבודה ארצי, כט(1) 282; דב"ע נד/ 33-3 בר מנשה נ' שירות התעסוקה, פד"ע כו 423].

 

41.        מתן זכות שימוע כדין לעובד המועמד לפיטורים, מחייב עמידה במספר קריטריונים והקפדה לנהוג בתם-לב בדרך זימונו של עובד להליך השימוע (לעניין כללי שימוע תקין ראה פסקה 82.254 לתקנות שירות המדינה; י. לובוצקי, סיום יחסי עבודה, הוצאת ניצן, פרק 5 עמ' 7).

 

נפרט להלן את הכללים המצטברים שעל גוף ציבורי לבצע בהליך שימוע תקין:

 

א.      הודעה מראש לעובד על מועד השימוע, בה יפורטו הטענות שבעטיין רוצים להפסיק עבודתו;

 

ב.      הענקת אפשרות לעובד לעיין בכל החומר הנוגע לנימוקי פיטוריו ומתן זמן סביר לעובד להכין את תגובתו וטיעוניו;

 

ג.        הענקת הזדמנות מלאה לעובד, בין בכתב ובין בעל-פה, להגיב על הטענות אשר נטענות נגדו;

 

ד.      עריכת פרוטוקול של הישיבה, אם השימוע לא נעשה בכתב;

 

ה.      קבלת החלטה על סמך שיקולים מקצועיים וענייניים.

   

42.        בעניינו, יטען המבקש, כי חלו פגמים רבים בכל התנאים המצטברים שפורטו לעיל, אשר מחייבים את בית-הדין הנכבד להכריז על בטלותו של הליך הפיטורים, כפי שיפורט להלן:

 

א.      סיבת השימוע ודחייתו – השימוע נקבע מייד לאחר קבלת מכתבו של המבקש ביום 6.8.2008 ונדחה בשל "סיבות טקטיות" בנסיון לטשטש את הקשר המובהק בין כתיבת המכתב אודות אי-הסדרים להליך הפיטורים.

 

ב.      פגמים בדרך הזימון לשימוע – המשיבה לא העבירה לידי המבקש את המסמכים ו/או הטענות הרלוונטיות עובר להליך השימוע, על-מנת שיוכל להתכונן כראוי; זאת, חרף פניות חוזרות ונשנות של המבקש, כמתואר בפירוט העובדות של בקשה זו. לבסוף, הועבר נוסח לקוני שלשונו: "בגלל מערכת היחסים הבין-אישית והתנהלותך מול עובדים במפעל".

 

ג.        הסיבה הלקונית שנמסרה אינה כוללת מענה קונקרטי לשאלות הבאות:

 

-          מה הפירוש "בעיקר", האם ישנן סיבות נוספות?

-          מערכת יחסים בין אישית לקויה מול מי? באילו נסיבות? האם מדובר על מקרים ספציפיים? מי מהעובדים התלונן על יחסו של המבקש?

-          באילו התבטאויות לא ראויות או התנהגות לא ראויה כלפי הממונים מדובר?

 

ד.      נסיונותיו החוזרים של המבקש לקבל פירוט אמיתי ומלא של עילות הפיטורים נתקלו בחומה בצורה כמפורט בפירוט העובדות של בקשה זו.

 

ה.      הטענות לפיטורים בשימוע נשמעו, לראשונה, רק בשימוע – במסגרת ההליך הועלו נגד המבקש טענות שאין כל קשר בינן לבין הסיבה המפורטת לעיל, חלקן מופרכות, שלא לומר הזויות, ואין ביכולתנו להיכנס לכולם מפאת העובדה שהמשיבה סירבה להעביר לידי המבקש את פרוטוקול השימוע.

 

כך, למשל, נטענה טענה מוזרה באשר למכתב שכתב המבקש בשנת 2002 אשר אין להבין כיצד מכתב שנשלח לפני למעלה מ-6 שנים יכול לשמש עילה לפיטורים כיום?

 

כך, למשל, נטענה טענה כי המבקש אינו מסייע לראש המינהל בהתמוטטות התחום שהוא מופקד עליו;זאת, בזמן שדווקא המבקש הוא זה שהתריע בפני הסיכונים למשיבה בעקבות אי-הסדרים!

 

ו.        ניגוד עניינים של חברי ועדת השימוע - יו"ר ועדת השימוע, מר אמיר אהרוני, אחראי – אישית – לאי-הסדרים להם טוען המבקש, ומכאן שמר אהרוני לוקה בניגוד עניינים חמור ועמדתו "נעולה" באשר לפיטורי המבקש. חבר ועדה נוסף הינו מר יעקב נוס, סמנכ"ל הביקורת, אשר לא פעל אף הוא לתיקון הליקויים החמורים ורק ביום 7.12.2008 הגיש דו"ח המתייחס לליקויים כפי שהסתבר למבקש (בקשתו של המבקש לקבל את הדו"ח לידיו נענתה בשלילה כאמור), ומכאן שאף הוא נגוע בניגוד עניינים ועמדתו "נעולה".

 

ז.       פרוטוקול השימוע  המבקש ביקש, ולא קיבל עד היום, את פרוטוקול הליך השימוע משל יש למשיבה מה להסתיר, כפי שמפורט בחלק העובדות.

 

43.        בסיכומו של דבר, אין כל ספק שהליך השימוע היה הליך פגום מעיקרו וממילא לא נשקלו בו שיקולים ענייניים. התנהגותה של המשיבה, כפי שפורטה לעיל, אינה עולה בקנה אחד עם פסיקת בתי-הדין לעבודה, השמה כנר לרגליה את החובה לנהוג בהגינות ובתם-לב במערכת יחסי העבודה ואת חובת המעביד המחוייב מתפקידו לנהוג בעובדים בדרך העולה מחובת הדאגה לרווחתם... וחובת ההגינות... (ראה: מ. גולדברג, "תום לב במשפט העבודה", ספר בר ניב, ע' 139, בעמ' 145; א' ברק, "עקרון תום הלב במשפט העבודה", ספר ברנזון, כרך שני, בני סברה (ירושלים תש"ס), עמ' 499, פרק ז' שם, עמ' 529; ק. ורדי, "תום לב ביחסי עבודה", שנתון משפט העבודה ב (1991), 105; ע"ע 1189/00 לוינגר נ' מדינת ישראל, עבודה ארצי, לג(1) 25;בג"צ 59/80 שירותי תחבורה ציבוריים באר שבע בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד לה(1) 828; דב"ע נו/ 3-192 משה קורן נ' הבנק הבינלאומי הראשון, עבודה ארצי, ל(1) 230; עע' 1341/00 רחל רפופורט נ' מבטחים, ניתן ביום 19.3.2003; עע' 1303 אלונה ליפשיץ נ' מדינת ישראל משרד החינוך, התרבות והספורט, ניתן ביום 23.11.2003).

 

44.        המבקש יטען, לפיכך, כי מכל אחד מהטעמים שפורטו בהרחבה לעיל, קל וחומר הצטברותן, יש להורות על ביטול הליך השימוע והליך הפיטורים.

 

מאזן הנוחות והאינטרס הציבורי

 

45.        בפתח הדברים יצוין, כי פיטורי המבקש בעקבות תלונותיו למבקר המדינה ומכתביו למנכ"ל המשיבה בדבר אי-סדרים חמורים בניהול הכספי ובניהול כח האדם של המשיבה עומדים בניגוד להוראת החוק ובטלים ומבוטלים וזכותו של המבקש לסעדים זמניים גוברת, ממילא, על כל שיקול אחר.

 

46.        המבקש יטען, שאם לא יקבע בית-הדין הנכבד כי פיטוריו בטלים, יאבד פרנסתו, וספק גדול אם בגילו המתקדם ובמצב השוק הנוכחי, יעלה בידו למצוא מקום עבודה חלופי התואם את כישוריו  הספציפיים.

 

47.        המבקש יוסיף ויטען, כי הפיטורים בנסיבות ובאופן שנעשו וכפי שתוארו בהרחבה, מהווים פגיעה מהותית בזכויות היסוד של המבקש לכבוד ולחופש עיסוק המעוגנות בחוקי היסוד. מעשה הפיטורים הוא בלתי מוצדק, בלתי הוגן ופוגע אנושות בכבודו של המבקש כאדם וכעובד שהשקיע את מיטב שנותיו, מרצו וכישוריו בעבודתו במשיבה, ואשר שם את טובת המשיבה מעל טובתו האישית בחושפו את אי-הסדרים הכספיים.

 

48.        מעשה הפיטורים פוגע גם בזכותו המעין-קניינית של המבקש במקום העבודה, לשמור ולעשות שימוש במיומנויותיו המקצועיות ובכישורים ובמוניטין שרכש בתקופת עבודתו.

 

49.        מאידך, על פני הדברים, לא יגרם למשיבה נזק כלשהו ממתן הסעדים המבוקשים. נהפוך הוא. למבקש עצמו לא מיוחס מעשה כלשהו המצדיק את פיטוריו. המבקש הוא עובד בכיר, ותיק ומנוסה, ששירת את המשיבה בנאמנות במשך כ- 12 שנה ואין ספק שהיא יכולה להפיק תועלת רבה מהמשך העסקתו.

 

50.        הנזק הנפשי, הבריאותי והכלכלי שיגרם למבקש, אם לא יינתן הצו, יעלה לאין שיעור על נזקי המשיבה, אשר לכל היותר, תעכב במספר שבועות את איוש משרתו בעובד מנוסה פחות, אך בעיקר שאינו מראה את אותה האחריות המקצועית כלפי המשיבה.

 

51.        בימים אלה עומדים אנו מול הידרדרות חמורה בתחומי המינהל התקין והשמירה על כללי הנורמה הציבורית. האינטרס הציבורי העליון הוא לשמור את החושפים שחיתויות ופגיעה במנהל התקין למען לא יחששו אחרים לנקוט בצעד דומה אשר עלול לפגוע בפרנסתם ובשמם.

 

 

סוף-דבר

 

52.        הטענות העובדתיות של  המבקש מפורטות בתצהירו המצורף לבקשה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

 

53.        אשר על כן, מתבקש בית הדין הנכבד ליתן את הסעדים הזמניים המפורטים ברישא לבקשה ולחייב את המשיבה בשכר-טרחת עורכי-דינו של המבקש ובהוצאות ניהול הבקשה.

  

עו"ד אורי שאבי

כל הזכויות שמורות לעו"ד אורי שאבי, עורך דין דיני עבודה |  תל אביב, מרכז עזריאלי, הבניין המשולש, קומה 28

איך מגישים תביעה | מפת האתר | צור קשר