פיצויי פיטורין לעובד שפוטר:


פיצויי-פיטורין הם ברוב המקרים הזכות הכספית הכי משמעותית לעובד.

בניגוד ליתר זכויות העבודה, הזכות לפיצויי-פיטורין מתגבשת אך ורק עם סיום יחסי העבודה, במקרה שהעובד פוטר, או התפטר בדין מפוטר.
כמו-כן, כמעט את כל זכויות העבודה - כגון דמי-הבראה, דמי-חג, גמול שעות נוספות, פדיון חופשה שנתית וכו' - ניתן לתבוע מהמעביד גם לאחר סיום יחסי העבודה, בלי קשר לשאלה אם העובד פוטר או התפטר. ואולם, לפיצויי-פיטורין זכאי עובד אך ורק אם הוא פוטר, הוא התפטר בדין מפוטר. 

חישוב פיצויי-פיטורין:

הכלל: עובד שפוטר לאחר שנת עבודה אחת לפחות, זכאי לפיצויי-פיטורין. החישוב הוא משכורת אחת כפול מספר שנות העבודה (כולל חלקי שנה). בנסיבות מסויימות, אם עובד פוטר בסמוך לפני תום שנת עבודה אחת, יהא גם הוא זכאי לפיצויי-פיטורין.

עובד בשכר משתנה או לפי עמלות - יש לעשות ממוצע של 12 חודשי העבודה האחרונים, וסכום זה יוכפל במספר שנות העבודה.

עובד ששכרו השתנה במהלך שנות העבודה - אם השכר עלה - הרי שהשכר האחרון, בשיעור הגבוה יותר, יהווה הבסיס לחישוב פיצויי-פיטורין. אם השכר ירד - יש לעשות חישוב לכל תקופה בנפרד, ולאחר-מכן יש לחבר את סכום התוצאה של כל-אחת מהתקופות. 

עובד שהיקף המשרה שלו השתנה - ייעשה חישוב נפרד לכל אחת מהתקופות בנפרד, בדרך המתוארת לעיל.

* יש לזכור: עמלות או פרמיות - למשל של עובד שהינו סוכן-מכירות - הינם חלק בלתי נפרד מהשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי-פיטורין. עם-זאת, בונוס אישי המשולם בהתאם ליעד משתנה שהוגדר לעובד או בונוס שנתי שמשלם מעביד לעובדיו על-פי שיקול דעתו - אינם חלק מהשכר הקובע. כמו-כן, רכיבים כגון: גמול שעות נוספות, דמי-הבראה, אש"ל והחזר הוצאות נסיעה אינם נלקחים בחשבון לצורך חישוב פיצויי-הפיטורין.


שלילת פיצויי-פיטורין:

הכלל הוא, שקשה עד-מאוד למעביד לשלול פיצויי-פיטורין מעובד שפוטר, גם אם העובד ביצע את עבודתו באופן לקוי, ולעתים אף בנסיבות שהעובד מעל בתפקידו. בנסיבות קיצוניות, כאשר העובד הורשע בפלילים, למשל, שוקל בית-הדין אם להפחית מפיצויי-הפיוטרים, או לשלול אותם לחלוטין. חשוב להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני עבודה, על-מנת לבדוק אפשרות הגשת תביעה לפיצויי-פיטורין, אם אלה לא שולמו, למרות שהעובד פוטר.
 

סעיף 14:

סעיף זה, בחוק פיצויי-פיטורין, קובע כי התשלומים החודשיים אותם מעביר המעסיק לקרן-הפנסיה או ביטוח-המנהלים, בגין רכיב פיצויי-פיטורין, יבואו במקום חבותו של המעסיק לתשלום פיצויי-פיטורין במועד סיום העבודה. במקרה זה, יראו את הפיצויים שנצברו בקופה כממצים את כל זכויות העובד, גם אם יהא חסר בהם סכום אותו המעביד אמור להשלים לפי החישוב הרגיל של פיצויי-פיטורין. העובד יקבל את פיצויי-הפיטורין שנצברו, גם אם יתפטר, ובכל מקרה יהא זכאי למלוא הסכום, גם אם הוא עולה על הסכום שמגיע לו בהתאם לחוק פיצויי-פיטורין. קיימים מספר תנאים לתחולת הסעיף, ובהם: חתימתו של העובד על הסכמתו להסדר זה בתוך שלושה חודשים מיום תחילת ההסדר, וכן הסכם קיבוצי המאפשר הסדר זה, או אישור של שר התמ"ת להסכם.לייעוץ ראשוני עם עורך-דין דיני עבודה, התקשר 03-6091103
או השאר פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם
 

 

התקשר עכשיו 03-6091103 לייעוץ ראשוני בלא תשלום עם עורך דין דיני עבודה.  תל-אביב, מרכז עזריאלי, הבניין המשולש, קומה 28.

 עורך דין לענייני עבודה בתל אביב | איך מגישים תביעה | מהעתונות | מפת האתר