שכר עבודה
שכר עבודה ניתן לשלם כשכר לשעה, ליום, לחודש או לפי תוצרת (עמלות). על המעביד לשלם שכר עבודה עד היום התשיעי לחודש שלאחר חודש העבודה. תשלום במועד מאוחר יותר הינו בגדר הלנת שכר. השכר המינימלי הינו בהתאם לחוק שכר מינימום, והוא מתעדכן מעת לעת.

פיצויי הלנת שכר
בנסיבות ששכר העבודה לא משולם במועד, זכאי העובד לפיצויי הלנת שכר, שיכולים להגיע עד לכ-40% בחודש מהסכום המולן. תביעת פיצוי
ים בגין הלנת שכר מתיישנת לאחר שנה, ולעתים אף קודם לכן. לפיכך, חשוב להגיש תביעה מבעוד-מועד, על-מנת שלא להפסיד זכות זו. עם-זאת, בית-הדין לעבודה רשאי להפחית את פיצויי הלנת השכר, ואף לבטלם לחלוטין. פסיקת בתי-הדין לעבודה מלמדת, כי במקרים רבים מאוד עובדים אינם מקבלים פיצויי הלנת שכר, אף ששכרם לא שולם במועד. 

חופשה שנתית
עובד זכאי לחופשה בתשלום, בהתאם לוותק עבודתו. בארבע השנים הראשונות עובד זכאי לחופשה של שבועיים בשנה, ומהשנה החמישית אורך החופשה גדל עם שנות הוותק. עם סיום העבודה, עובד זכאי לתשלום פדיון חופשה בגין שלוש שנות העבודה האחרונות; זאת, במידה שלא קיבל חופשה, בפועל, או שלא שולמו לו דמי-חופשה.

דמי-הבראה
עובד שעבד למעלה משנה זכאי לדמי-הבראה בהתאם לוותק בעבודה ובהתאם לשיעור משרתו. הזכאות הינה רטרואקטיבית, מיום העבודה הראשון. עם סיום העבודה, ניתן לתבוע בגין השנתיים אחרונות, בלבד. עם-זאת, אם התביעה מוגשת בזמן קיום יחסי עבודה, ניתן לתבוע בגין שבע השנים האחרונות.

הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות
עובד שפוטר זכאי להודעה מוקדמת לפני פיטוריו. עובד שהתפטר חייב לתת למעביד הודעה מוקדמת לפני התפטרותו. ההודעה תהא בת יום אחד, לעובד עם ותק של חודש אחד, ועד לחודש ימים לעובד ותיק. לעובד שלא נתן הודעה מוקדמת לפני התפטרתו, יהא רשאי המעביד לנכות את ימי ההודעה המוקדמת משכרו האחרון. מעביד שהפר חובתו - יחוייב בתשלום פיצוי לעובד עבור ימי ההודעה המוקדמת.

דמי-חג
עובד שאינו מקבל שכר חודשי, אלא שכר שעתי או יומי - זכאי לדמי-חג, בגין חלק מהחגים, לפי דתו. דמי-החג משולמים לעובד עבור אותם ימי-החול בהם חלים החגים באותה שנה. התנאים המקדמיים לזכאות לימי-חג, הינם עבודתו של העובד במשך שלושה חודשים, לפחות, במקום העבודה; וכן, עבודה של העובד, ביום שלפני החג וביום שאחריו.

החזר הוצאות נסיעה
על המעסיק חובה להשיב לעובד את הוצאות נסיעותיו, בתנאי שמקום מגוריו של העובד מרוחק לפחות 3 תחנות אוטובוס ממקום העבודה. המעסיק רשאי לבחור אם לחשב את ההחזר על פי התעריף של התחבורה הציבורית מביתו של העובד למקום העבודה, וזאת עד לתעריף מקסימלי של 26.40 ₪ ליום (תעריף זה מתעדכן אחת לשנה), או על פי תעריף כרטיס "חופשי-חודשי".

חופשת מחלה
כל עובד זכאי לקבל ממעבידו תשלום בעד תקופה בה נעדר מעבודתו עקב מחלה שלו, או של אחד מבני משפחתו. צבירת הזכאות לדמי מחלה הינה עד יום וחצי לכל חודש עבודה, ועד מקסימום של 90 ימים. התשלום עבור ימי המחלה הינו: בגין יום המחלה הראשון: 0%; בגין ימי המחלה השני והשלישי: 50%; בגין ימי המחלה הרביעי ואילך: 100%. עובד שפוטר במהלך תקופת מחלה, זכאי לנצל את מלוא ימי המחלה העומדים לרשותו, לפני כניסת פיטוריו לתוקף.
  

לייעוץ ראשוני עם עורך-דין דיני עבודה, התקשר 03-6091103
או השאר פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם


 

 

התקשר עכשיו 03-6091103 לייעוץ ראשוני בלא תשלום עם עורך דין דיני עבודה.  תל-אביב, מרכז עזריאלי, הבניין המשולש, קומה 28.

 עורך דין לענייני עבודה בתל אביב | איך מגישים תביעה | מהעתונות | מפת האתר